Modelfoto: Jens Berg Thomsen

Modelfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Støj i Furesø

Stig Olsen, Frederiksborgvej, Farum

Det er med stor interesse jeg kan læse, at Furesøs politikere nu søger at afhjælpe støjproblematikken i Furesø Kommune. Nu har Hillerød motorvejen snart 50 års jubilæum. Ikke meget er sket når det drejer sig om, at nedbringe støjgener fra denne. Rettidig omhu kan man måske kalde det i forhold til den kommende udvidelse af Hillerød motorvejen. Det er komplet uforståeligt, og grænsende til ligegyldighed, at der ikke i de sidste snart 50 år har været gjort noget som helst fra kommunens side. Ja, man lavede en vold, fordi man fik penge for at tage jorden i forbindelse med byggeprojekter i København, og så har man lavet det, man i bedste fald kan kalde en ”børnesikring” på fiskebækbroen. Ikke andet.

I princippet er broen og området ved Fiskebækvej, og Fiskebækbroen helt uden støjreducerende foranstaltninger. Dette har man accepteret i Furesø kommune.

Der nævnes blandt andet, at en løsning er, at berørte borgere bidrager med betaling. Naturligvis en betaling udover de ejendomsskatter som mange af de berørte også betaler. Dette er naturligvis en mulighed, men myndighederne der opkræver skatter må også have et ansvar. Et ansvar, jeg har svært at se er blevet varetaget. Det nytter ikke, at man fra kommunens og Vejdirektoratet/regionens side gensidigt melder hus forbi. Kommunen fordi de siger det er Vejdirektoratets motorvej, og Vejdirektoratet fordi der ikke haves midler. Imponerende, når man vil fremstå som en grøn kommune med sloganet ”Naturen lige ved døren” og med mulighed for at færdes i den fri natur med fuglefløjt, og uden konstant mindes om den evindelige trafik der gennemskærer kommunen.

Jeg kan se, at der i Værløse på flere strækninger er opført støjafskærmning/væg. Dette på bl.a. Kolle Kollevej. Hvorledes er disse blevet finansieret, er det beboerne og/eller kommunen? Jeg har ikke set lignende i f.eks. Farum, men mon ikke de ligeledes kunne finde nytte der, men hvad koster det?

Hvis man vil den øgede trafik igennem Furesø til livs, kunne til, og frakørsel 6 på Hillerødmotorvejen (Bagsværd) spærres. Dette vil få mange trafikanter fra omkringliggende byer til at tage alternative ruter, idet der ”kun” vil kunne benyttes til og afkørsel 8 ved Kolle Kolle. Herved undgås ligeledes trafikproppen på afkørsel 6 hver morgen, som ligeledes påvirker indadgående trafik mod centrum og ring 3.

Trafik er som vand, det løber den vej hvor der er mødes mindst modstand. Furesø kommune sikrede med omlægningen af krydset i Farum, at endnu flere nu benytter denne trafikale mulighed, med yderligere trafik og støj til følge – vandet flød bedre!

Har Furesø kommune lavet beregninger på, hvor meget det ville koste at støjsikre strækninger ved f.eks. broen ved Fiskebækvej, og Fiskebækbroen? Eller har man brugt de seneste 50år til blot at melde Hus Forbi?

Publiceret 27 March 2019 00:00