Underskriftsstanderen. Foto: Karin Beyer

Underskriftsstanderen. Foto: Karin Beyer

Svar om tilgængelighed i borgerservice

Om tilgængelighed i Furesø Borgerservice

Karin Beyer, tovholder for DH-Furesøs arbejde med fysisk tilgængelighed, Farum Hovedgade 118, Farum

debat En borger beretter i et læserbrev om en meget frustrerende oplevelse i forbindelse med udstedelse af nyt pas i kommunens Borgerservice ved siden af Værløse Bibliotek. Beretningen fangede i høj grad min opmærksomhed, da jeg og mine kolleger som repræsentanter for Handicaporganisationernes tilgængelighedsgruppe bruger en stor del af vores tid på at registrere problemer med handicaptilgængeligheden i kommunens offentlige bygninger, og på at vejlede kommunens ansatte i hvordan problemerne løses. Der plejer faktisk at være stor lydhørhed.

Det skal understreges, at vi på intet tidspunkt har været inddraget i forbindelse med indretningen af borgerservice.

Jeg har i dag (torsdag den 21. marts) fået faciliteterne i Borgerservice demonstreret. Jeg kan tilføje, at jeg er kørestolsbruger uden hjælper. Det er min konklusion, at forholdene er bedre – også for kørestolsbrugere -end jeg havde ventet på baggrund af læserbrevet. Der er dog et par forhold som kan og bør forbedres og gennemgående skal der gennem skiltning på stedet og oplysninger på hjemmesiden gives bedre information om forholdene og den hjælp, man kan få.

Det helt store problem synes at have været, at en del af personalet ikke har været tilstrækkeligt instrueret i mulighederne for at tilpasse fotostanderen, skranken og pladen hvor man kan underskrive. Det er selvfølgeligt slet ikke i orden, og det er der tilsyneladende rettet op på nu, så på den måde har læserbrevet gjort stor gavn.

Af andre ting kan det nævnes, at det naturligvis ikke er i orden, at man anbringer en printer på hylden under skranken, så denne kun kan køre 10 cm ned. Som borger kan man have brug for at kunne placere forskellige dokumenter foran sig, også når man er kørestolsbruger. Bordpladen i skranken burde gå lidt ud, så man kan få benene ind under. Om man bedst kan anvende muligheden for at give underskrift på den lille rude i fotostanderen eller på glaspladen ved skranken (som kan løftes af), afhænger naturligvis af flere ting som størrelsen af kørestolen, ens bevægelighed i overkroppen, om man har fodstøtter osv. Men der er altså flere muligheder for at imødekomme individuelle behov ved personalets hjælp.

Af andre mangler kan nævnes, at der ikke er fokuseret lys ved skranken og heller ikke teleslynge. Se i øvrigt de registrerede detaljer på GodAdgang.dk.

I forbindelse med udgangen fra Galaksen må jeg indrømme, at jeg aldrig vil bruge karrusellen, selv om der er en knap, der kan nedsætte hastigheden. Heldigvis er der en almindelig dør med automatik ved siden. Jeg har i dag anbefalet, at man opsætter et tydeligt skilt på døren, der henviser til knappen, der aktiverer automatikken.

Jeg vil slutte med en invitation. Vi er altid på udkik efter personer, der vil hjælpe med at finde de vigtigste tilgængelighedsproblemer i Furesø Kommune, og med at foreslå løsninger på dem. Det vil være en stor glæde for os, hvis du, Marc Holtze, vil bidrage til dette arbejde. Du er meget velkommen til i første omgang at skrive til undertegnede eller til formanden for Danske Handicaporganisationer Furesø pr. mail dh-furesoe@handicap.dk.

Publiceret 31 March 2019 00:00