Lene Munch-Petersen og Lene Bang (begge S) påpeger, at støj fra motorvejen er statens ansvar. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Lene Munch-Petersen og Lene Bang (begge S) påpeger, at støj fra motorvejen er statens ansvar. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: "Støj fra motorvejen er statens ansvar"

Lene Bang (S), medlem af udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling og med i det særlige udvalg om trafikstøj, og Lene Munch-Petersen (S), formand for udvalget for Natur, teknik og grøn omstilling

Lene Bang og Lene Munch-Petersen har sendt dette debatindlæg til Furesø Avis som svar på Stig Olsen debatindlæg, som vi bragte i avisen i sidste uge

Kære Stig Olsen,

I det særlige udvalg for trafikstøj, der blev nedsat i starten af 2018, fik vi sat fuld fokus på trafikstøj. Borgere og politikere deltog i arbejdet, og vi kom med forslag til, hvordan man mindsker trafikstøj i Furesø Kommune. Der blev udarbejdet en rapport med forskellige anbefalinger, som skal drøftes i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i denne uge.

Ligeledes fremlagde udvalget ideer med muligheder for medfinansiering i de kommunale projekter. 90 procent af trafikstøjen i Furesø, kommer fra motorvejen. Motorvejen er en statsvej, og det er staten, der er ansvarlig for broernes beskaffenhed og alt andet, lige fra hastighedsfastsættelse over støjdæmpende asfalt til støjskærme mm.

I gennem de sidste fem år har vejdirektoratet i deres officielle rapporter haft to punkter i Furesø, hvor støjskærme er med i deres planlægning. Bregnerød (som staten bevilgede penge til i 2018, og som lige er udført) og støjskærme på begge sider af Fiskebækbroen (hvor staten endnu ikke har bevilget penge).

Som kommune har vi gjort og gør til stadighed kraftigt opmærksom på, at vi er ramt af stærk trafikstøj i Furesø kommune og at Fiskebækbroen især er en stor støjsender. Vi taler sundhedsskadelig støj. Og vi bearbejder løbende politikerne på Christiansborg, ligesom andre stærkt støjplagede kommuner omkring København også er aktive her.

Lydabsorberende støjskærme på op mod seks meters højde, er det der bedst mindsker trafikstøjen og støjskærme på begge sider af Fiskebækbroen vil være en særdeles omkostningstung opgave. Og ja, vi betaler skat, og det er statens ansvar og opgave at støjafskærme langs statsvejene.

De støjskærme, der er opsat langs de kommunale veje, er finansieret af kommunen.

Vi vil fortsat arbejde målrettet og ihærdigt for at få trafikstøjen ned i skønne Furesø.

Publiceret 07 April 2019 06:00