"Vores visioner for børnene i Furesøs folkeskoler er, at alle børn skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber. Og alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder på Stavnsholtskolen og alle andre folkeskoler i Furesø", skriver Henrik Poulsen i dette svar på et indlæg fra Gregers Bisgaard. Arkivfoto

DEBAT: "Stavnsholtskolen prioriterer alle skolens børn lige højt"

Henrik Poulsen, formand for børne- og skoleudvalget (S)

Gregers Bisgaard har kommenteret mine positive udtalelser om idrætslinjen på Stavnsholtsskolen i seneste udgave af Furesø Avis. Der har sneget sig nogle misforståelser ind hos ham, som jeg gerne vil rette. Og så vil jeg grundlæggende opfordre til, at vi ikke udstiller en bestemt elevgruppe på nogen af Furesøs skoler og sender dem ud af fællesskabet.

Gregers Bisgaards beskrivelse er selvfølgelig dækkende for hans oplevelser. Men de er brudstykker fra en dagligdag, som ser anderledes ud. Eleverne i idrætsklasserne er helt almindelige elever. Nogen gange træder de ved siden af og laver fejl, men de kommer i skole hver dag for at gøre deres bedste, lige som alle andre elever gør det.

Jeg kender godt dagligdagen på Stavnsholtskolen og taler jævnligt med Stavnsholtskolens dygtige ledelse. Derfra ved jeg også, at idrætselevernes faglige niveau og arbejdsindsats generelt er pænt og tilfredsstillende, og at skolens lærere ikke kan genkende, at idrætseleverne skulle ødelægge undervisningen i de tværfaglige fag. Igen vil jeg appellere til, at forældre ikke udstiller andres børn på deres skole.

Stavnsholtskolen prioriterer alle skolens børn lige højt, og jeg er samtidig glad for, at eleverne i 7. og 8. og snart 9. klasse – ud over god undervisning – hver dag oplever, at det er muligt at passe sin skole og samtidig dyrke idræt på højt plan. Eleverne på idrætstalentlinjen er elever fra alle samfundslag. De modtager en helt almindelig folkeskoleuddannelse samtidig med, at de får mulighed for at dyrke deres idrætstalent. Jeg mener derfor fortsat, at idrætstalentlinjen er en gevinst for børnene, for forældrene og for skolen.

Vores visioner for børnene i Furesøs folkeskoler er, at alle børn skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber. Og alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder på Stavnsholtskolen og alle andre folkeskoler i Furesø. Jeg er glad for, at vi kan finde fleksible løsninger i samarbejde med foreninger og institutioner uden for skolen – Idrætslinjen koordineres af Furesø Idrætsråd (FIR). Jeg glæder mig over, at folkeskolen på denne måde fortsat et godt skoletilbud.

Publiceret 29 April 2019 13:37