Rodney M.J. Cotterill. Foto venligst udlånt af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Rodney M.J. Cotterill. Foto venligst udlånt af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

En idérig, originial forsker

Rodney M.J.Cotterill, professor emer., Institut for Fysik, DTU, Farum, blev 73 år

  Henrik G. Bohr, professor, leder af Center for Kvanteprotein, Claus H. Nielsen, lektor, og Bjørn G. Nielsen, lektor alle Institut for Fysik, DTU, skriver mindeord:

Den danske forskningsverden har ved den betydelig og anerkendte engelske-danske fysiker, professor emertitus Rodney Michael John Cotterills død 24. juni mistet en stor personlighed. Han var en idérig original forsker og berømt forfatter til betydningsfulde videnskabelige fagbøger, blandt andet "The Cambridge Guide to the Material World" og "No Ghost in the Machine, Biophysics – an Introduktion og Enchanted Looms". Cotterill var en meget alsidig forsker, der var aktiv inden for flere forskellige felter, blandt andet i faststoffysik, biofysik og neurobiologi – alle områder, hvor han var i stand til at igangsætte nye projekter og initiativer og skabe nye betydningsfulde resultater. Han blev født i Cornwall i England i 1933 og voksede op under krigen på Isle of Wight. Han studerede senere fysik på University College London, fortsatte sit studium på Yale University i USA og derefter på Cavendish i Cambridge, hvor han fik sin ph.d.-grad. Siden arbejdede han på Argonne National Laboratory i USA, hvorefter han kom til Danmark i 1967 med sin danske kone og to døtre, først på Risø og siden i et professorat på DTU. Her havde han som leder af laboratoriet for fysik materialelære en stor forskningsgruppe med uddannelse af mange succesfulde kandidater til industrien og forskningsverdenen. Cotterill vil især her i landet blive husket for sin forskning og undervisning inden for biofysik, med blandt andet biologiske membraner og neurale netværk som hovedtemaer. Han var en af grundlæggerne af det vigtige biofysik-initiativ på DTU sammen med professor Ole G. Mouritsen og professor Knud Særmark. Cotterill var altid meget fascineret af hjernens evne til hukommelse, tænkning og bevidsthed, og ved hans ubøjelige tro på, at disse emner grundlæggende kunne forklares ud fra fysisk principper, har han bidraget med en omfattende produktion inden for neurovidenskaben som altid var dybt forankret i den fysiske realitet som nervesystemet eksisterer i. Rodney Cotterill var i sin tilgang til videnskaben et altfavnende renæssancemenneske og med sin hjertevarme personlighed en sand gentleman. Han vil blive stærkt savnet. Æret være hans minde.

Publiceret 02 July 2007 00:00

SENESTE TV