Sådan ser de tre nye skoledistrikter ud. Grafik: Furesø Kommune.

Sådan ser de tre nye skoledistrikter ud. Grafik: Furesø Kommune.

Fakta om nye skoledistrikter

Fra 1. august 2009 bliver fire skoledistrikter i Farum til tre: Solvangskolen, Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen.
Vi kan endnu ikke bringe det fulde overblik over hvilke gader og veje, der hører til hvilke skoler, men henviser til ovenstående grafik-kort, og kan derudover tilføje nogle fakta-oplysninger.
Det distrikt, der i dag hører under Stenvadskolen, deles mellem Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen. Det betyder, at for eksempel Farum Midtpunkt deles i to, så Birkhøjterrasserne og Nygårdterrasserne kommer ind under Lyngholmskolen, mens Paltholmterrasserne og Bybækterrasserne kommer ind under Stavnsholtskolen.

Solvangskolen

Grænsen mellem Solvangskolen og Stavnsholtskolen flyttes fra Farum Gydevej til Gammelgårdsvej. Det sker for at opfylde byrådsbeslutningen om, at Solvangskolens distrikt skal tilpasses skolens kapacitet på tre klasser. Grænsen vil blive ændret hvert år, så det sociale boligbyggeri vest for Frederiksborgvej i så stor udstrækning som muligt vil høre under Solvangskolens distrikt.
Derudover vil distriktet som hidtil være afgrænset af følgende område:
- Farum Sø-kommunegrænsen-Slangerupvej-Paltholmvej-Farum Gydevej-en linie mellem Fredtoftevej og Skolevængets Allé ned til Farum Sø.


Stavnsholtskolen

Overtager udover Paltholmterrasserne og Bybækterrasserne to andre af Bybækskolens hidtidige distrikter, en enkelt af Stenvadskolens og en enkelt af Solvangskolens. Sidstnævnte er et område afgrænset af Farum Sø-kommunegrænsen-Slangerupvej-Paltholmvej-Farum Gydevej-en linie mellem Fredtoftevej og Skolevængets Allé ned til Farum Sø.
Derudover beholder skolen en enkelt af sine nuværende distrikter, og afgiver et til Lyngholmskolen.

Lyngholmskolen

Overtager udover Nygårdterrasserne og Birkhøjterrasserne fire andre distrikter fra Bybækskolen og en enkelt fra Stenvadskolen.

null

Publiceret 03 December 2008 11:02