Fra klædefabrik til folkeskole

Jonstrup Gl. Seminarium har haft en omskiftelig historie. Nu fylder bygningen 230 år

Det er en bygning, der er svær at undgå at få øje på, som den troner der midt i bybilledet i Jonstrup. Nu fylder Jonstrup Gl. Seminarium 230 år.
Et jubilæum, der har givet en læser, Gøsta Fugmann, anledning til at sende en beskrivelse af bygningens historie til avisen - frem til i dag, hvor den huser Jonstrup Skole og 10. klassecentret. Vi takker mange gange og bringer hans tekst her:
"Jonstrup Seminarium blev bygget i midten af 17. sekel og anvendtes til klædefabrik ved opførelsen, men fik aldrig nogen rigtig succes. 1778 brændte hovedbygningens 21 grundmurede fag, men ejendommen var klogelig forsikret, hvorfor den genopførtes og kunne atter indvies 1781.
Først 1809/-10 købte staten ejendommen og anvendte den til seminarium for læreres uddannelse. Sådan fungerede ejendommen i 146 år.
Forsvaret købte ejendommen og brugte den til "Flyvevåbnet Officersskole".
I 1990"erne satte staten Officersskolen til salg, hvorved borgm. emer. Ernst Ellgaard købte ejendommen for Værløse Kommune og ombyggede den til sit nuværende mangeartede formål og udseende."


Ældst?

Gøsta Fugmann mener, at seminariet må være en af Furesøs ældste bygninger. Det spørgsmål er Furesø Avis gået videre med til Furesø Museer.
Her oplyser arkivar Bjarne Birkbak, at formentlig to og i hvert fald én bygning er ældre.
"Rytterskolen i Farum er dateret 1726, og så er der Farumgård, som vi ikke er helt sikre på, men den er formentlig dateret et sted mellem 1705 og 1715."
due

null

Publiceret 18 January 2011 09:49

SENESTE TV