Foredrag om dunkelt belyst periode

Kunstneren Jeannette Ehlers fortæller om tiden, da Danmark solgte slaver og deltog i den såkaldte trekantshandel mellem Europa, Afrika og Vestindien

I et foredrag på Immigrantmuseet vil kunstneren Jeannette Ehlers fortælle om trekantshandlen, om sine egne rødder og om arbejdet med at sætte historien i spil i forhold til sin egen identitet. Det er tirsdag 5. marts klokken 19.00. Atlanterhavet var igennem århundreder scene for en dårligt kendt og nødigt erindret del af Danmarks historie og kulturelle arv: Da Danmark solgte slaver og tog intensivt del i den såkaldte trekantshandel mellem Europa, Afrika og Vestindien. "Historien optræder i dag som en parentes i de fleste danskeres historiskebevidsthed, hængt op på ganske få navne på fjerne sydhavsøer, som vi solgte for en slik. Hvilken handel, der ellers foregik her, fjernt fra Danmark, beskæftiger man sig ikke med", siger man fra arrangørernes side. "Slavehandlens danmarkshistorie er fortsat ikke bare et dunkelt og belastet kapitel i historien, men også et svagt belyst og sjældent besøgt emneområde. Der er ingen forklarende museer og forskende centrededikeret til denne del af Danmarkshistorien". Kunstneren Jeannette Ehlers er datter af en vestindisk far og har direkte rødder i den danske slavehandels historie. Hun sætter – via kunst – fokus på den fortrængte historie og diskuterer hvordan man interagerer med historien.

Publiceret 22 February 2013 07:00

SENESTE TV