Strid om S-togs linieføring

Kommuneplanens punkt om forlængelse af S-banen gav anledning til strid i byrådet

Af
Stig Tolderlund

 Hvor skal linien gå, hvis S-banen forlænges fra Farum? Dette spørgsmål dukkede op under behandlingen af kommuneplanen ved byrådsmødet onsdag.
Punktet er kun et af mange visioner i kommuneplanen, men Venstre ville have tilføjet en mindretalsudtalelse. Dette kunne de kun få lov til, hvis de stemte imod.
"Det er en stiv fortolkning og meget usmidigt" siger Kurt Bork Christensen (V).
I mindretalsudtalelsen står der blandt andet "Man kan alene støtte ideen, hvis en forlængelse af S-bane sker i et trace langs Hillerød motorvejen mod Nørre Herlev. En forlængelse af S-banen skal kombineres med en hel eller delvis overdækning af motorvejen, så de nuværende støjgener reduceres markant. Nord for Farum by kan vi ikke acceptere en linieføring af S-banen igennem stort set uberørte naturområder".
Først blev der stemt om Venstres mindretalsudtalelse. Her stemte Venstre for og alle andre imod. Så stemte man om kommuneplanen. Her stemte alle for og Venstre imod.
"Det er vigtigt, at notere, at vi ikke er imod planen" siger Kurt Bork Christensen.
"Vi var nødt til at stemme imod, så vi kunne få mindretalsudtalelsen med".
John Ingemann Allentoft (C) har følgende kommentar til dette punkt i kommuneplanen:
"I planen siger vi bare, at vi vil sørge for, at en udvidelse er økonomisk forsvarlig, og at det sker uden skade på de landskabelige værdier og miljøet. Vi lægger os ikke fast på en linieføring. Det finder man ud af om nogle år. Venstre kan ikke bestemme linieføring i Allerød og Birkerød".

Flere butikker

Udover en vision om flytning af Farum station og forlængelse af S-bane nordpå indeholder kommuneplanen tanker om friholdelse af areal til en eventuel ny stationsplads nord for Paltholmvej og ændring af bymidteafgrænsningen i Farum midtby ved indragelse af en mindre del af både Farum erhvervsområde langs Paltholmvej til store udvalgsvarebutikker.
Dertil kommer mulighed for ny afgrænsning af centerområdet i Værløse, udvidede rammer for butikker i Farum midtby og Værløse bymidte, mulighed for udvidelse af plejecentret Lillevang i Farum, udvikling af støttepunkt for fritluftsliv ved Søndersø, nye rammer for vindmøller og solenergianlæg, supplerende retningslinier for støjafskærmning og meget mere.
Byrådet vedtog at sende forslaget til kommuneplan i offentlig høring i 11 uger fra juni til august.

Publiceret 01 June 2013 00:00

SENESTE TV