Furesø Bevaring overtager

Det er nu Furesø Bevaring, der skal administrere støtte fra kommunen til arbejdet med at sikre ældre bygninger og bymiljøer

Med en fast årlig støtte på 100.000 kr. til Furesø Bevaring vil Furesø Kommune sikre arbejdet med at bevare ældre bygninger og bymiljøer, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for Furesøs borgere.
Samtidig overgår administrationen af støtten fra kommunen til bestyrelsen for Furesø Bevaring.
”Furesø Kommune er en ressourcestærk kommune, og sammen skal vi skabe løsninger på nutidens udfordringer og forme fremtidens Furesø. Det kan vi dog ikke gøre uden at kende vores historie og værne om vores kulturarv, derfor er vi rigtig glade for at kunne samarbejde med Furesø Bevaring, der netop har til
formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering”, siger borgmester, Ole Bondo Christensen.
Furesø Bevaring, der er en videreførelse af Farum Bevaringsfond, får fra 2013 –2016 et årligt tilskud på 100.000 kr. Via midlerne giver Furesø Bevaring økonomisk støtte til bygningsarbejder på privat, bevaringsværdig bebyggelse. Hvis en ansøgning imødekommes, så får ejendommens ejer støtte i form af et afdragsfrit lån uden beregning af renter. Lånet kan primært bruges til bygningsarbejder på bygningernes udvendige dele.
Formand for Furesø Bevaring, Bernt Petersen udtrykker tilfredshed med den årlige støtte:
”Furesø Bevaring kan via de 100.000 kr. yde et vigtigt bidrag i arbejdet med at bevare og restaurere de smukke bysamfund og de attraktive byrum, der er en del af vores fælles historie.

Smedegade 24

Støtten til bevaring af kommunens kulturarv er tidligere blevet administreret af Furesø Kommune selv, men arbejdet overdrages nu med den årlige støtte fuldt ud til Furesø Bevaring.
Den formelle overdragelse skete foran Smedegade 24 - et godt eksempel på, at et bevaringsværdigt hus med en bevidst restaurering kan fastholde sin oprindelige karakter. Både stuehus og smedebygning, som stammer fra 1765, er den ældste smedje i Kirke Værløse.
Bevaringen af de kulturhistoriske bevaringsværdier i lokalområderne indgår som del af Furesø Kommunes arbejde med blandt andet kortlægning af kultur
historien og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer og beskyttelse af kulturarven.
Den 29. maj blev John Ingemann Allentoft udpeget af Furesø Byråd til at overtage posten som bestyrelsesmedlem efter Lars Carstensen frem til den 31. december 2013.

Publiceret 26 June 2013 07:00

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV