Udvalgsformand:

Det nye sygeplejerske-team virker

Borgerne undgår unødvendige indlæggelser med den ny specialiseret indsats af sygeplejersker på tværs af kommunegrænserne mellem Herlev, Ballerup og Furesø - også haldet SHS-teamet. Det fortæller Susanne Mortensen (K), formand for social- og sundhedsudvalget i Furesø byråd.  
I en pressemeddelelse fra Furesø Kommune fremgår det, at SHS-teamet på de første tre uger har haft 20 opkald. Cirka halvdelen har forhindret en indlæggelse eller et besøg i skadestuen eller hos praktiserende læge
”I Social- og Sundhedsudvalget i Furesø er faglig styrke og kompetent behandling på området højt prioriteret. Mængden af komplekse opgaver, der kommer ind ad døren er hastigt stigende, og dem skal vi kunne løse. Med det nye specialiserede hjemmesygeplejeteam (SHS-team) ruster vi os til den fremtid, vi går i møde – men det er ikke en opgave, vi kan løfte alene – kommunerne hver for sig. Vi vinder ved at søge sammen på tværs af kommunegrænserne på denne måde, og i sidste ende handler det om den bedst
mulige pleje – ikke om, hvor personalet bliver lønnet. Teamet, der går på tværs af Furesø, Ballerup og Herlev, er derfor et rigtig godt eksempel på, hvordan vi i kommunerne kan løse de komplekse opgaver, der styrer os udenom dyre genindlæggelser og sikrer den rette brug af ressourcerne dels i kommunerne
men også på hospitaler og sygehuse”, fortæller Susanne Mortensen.

 

Sådan arbejder teamet

Furesø har allerede oplevet hvilken forskel det specialiserede sygeplejeteam kan gøre. I sidste uge var personalet på et af kommunens plejecentre bekymrede og usikre på, hvad de skulle gøre i forhold til en borger. Borgeren havde haft vagtlægen på besøg i weekenden og havde fået ordineret en behandling, men
havde stadig symptomer, som førte til kontakt til borgerens egen læge.
Lægenog personalet på plejecenteret besluttede sig for at kontakte SHS-teamet, så der kunne blive taget en række nødvendige blodprøver - hurtigt og på stedet.
"Samarbejdet mellem SHS-teamet og lægen forebygger behov for en hospitalsindlæggelse – borgeren kunne i stedet modtage rette behandling i trygge ramme", lyder det fra Furesø Kommune.
hhs

 

Plejepersonalet i de tre kommuner, praktiserende læger samt ansatte på Herlev-Gentofte Hospital, kan kontakte det specialiserede hjemmesygeplejeteam og bede om hjælp og støtte til arbejdet med syge borgere.

Der er seks sygeplejersker ansat i det specialiserede  hjemmesygeplejeteam pr. 1/3 2015. Teamet skal bestå af 8 sygeplejersker i alt.

De sygeplejefaglige kompetencer i teamet spænder vidt: Neurologiske patienter, særligt Parkinson, ALS og tumorer, skadestueerfaring, hjertekar sygdomme, medicinsk behandling, hjemmesygepleje, intensiv, kræft, korttarmssygdomme, bl.a. som følge af morbus crohn og tarmcancer, børn

Publiceret 10 March 2015 13:00

SENESTE TV