Farveforskellen på Farum Sø og Furesøen er markant, og det ses tydeligt på luftfotoet fra Henrik Vendelbo Petersen her. Se billedet i sin fulde størrelse under artiklen

Farveforskellen på Farum Sø og Furesøen er markant, og det ses tydeligt på luftfotoet fra Henrik Vendelbo Petersen her. Se billedet i sin fulde størrelse under artiklen

Luftfoto deler vandene

Det ser slemt ud, luftfotoet af Furesøen og Farum Sø, som netop nu deles mere end flittigt på de sociale medier. Men faktisk er badevandet i Furesøen lige nu ganske fint

Af
Helene Stolle

I skrivende stund er facebook-opslaget fra Henrik Vendelbo Petersen blevet delt flere end 700 gange. Billedet viser Farum Sø og Furesø og ikke mindst forskellen på vandkvaliteten - i hvert fald farven.
"Jeg var på vej hjem fra Grækenland, og under indflyvningen til Kastrup tog jeg en masse billeder", fortæller Henrik Vendelbo Petersen, der har et helt særligt forhold til Furesøen. I 17 år han han nemlig været livredder ved Frederiksdal Fribad, og derfor har han igennem alle årene fulgt med i vandkvaliteten i Furesøen.
"Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af colibakterier altid stiger voldsomt efter et kraftigt regnvejr. Jeg er overbevist om, at det skyldes rensningsanlægget i Farum", siger Henrik Vendelbo Petersen til Furesø Avis.
Sådan hænger det dog ikke sammen, lyder meldingen fra Furesø Kommune.
"Den grønne farve på billedet skyldes en begyndende algeopblomstring i Furesø. Algeopblomstring forekommer i mange danske søer og indre farvande, når vejret er varmt”, fortæller Niels Thygesen, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune og forklarer, at Furesø Egedal Forsyning er forpligtet til at holde opsyn med det rensede spildevand.
"I dag har vi landets skrappeste regler i forhold til udledning af fosfor. Men selvom fosforindholdet hele tiden reduceres, og søen iltes, kan det desværre ikke forhindre en algeopblomstring", lyder det fra Niels Thygesen.
Trods flere alger i Furesøen end i Farum Sø, er badevandskvaliteten udmærket i begge søer. Furesø Kommune holder løbende opsyn med vandkvaliteten, hvor der 10 gange årligt - hvilket er flere end kommunerne er forpligtet til - tages prøver af vandet.
"Derudover holdes der også et dagligt visuelt opsyn med vandkvaliteten, for alger kan flytte rundt. Så selvom søen ser grøn ud på billedet, betyder det ikke nødvendigvis, at algerne er et problem ved badestederne", lyder det fra Furesø Kommune.
Bademester ved Furesøbad, Michael Bay Olsen, understreger også, at hvis algeforekomsten blomstrer op, så er han klar til at lukke ned med det samme.
"Vi følger og har altid fulgt vandkvaliteten tæt, og lige så snart der er for mange alger, lukker vi selvfølgelig ned", siger han til Furesø Avis.
Hvis badning frarådes ved Furesøbad fremgår det dels af skilte og dels på vildmedvand.furesoe.dk
Derudover skal man altid følge de almindelige baderegler. Du skal ikke skal bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene, og du skal orientere dig om vind, vejr og vandforhold.

Publiceret 19 August 2015 05:15