Der har været udfordringer i begyndelsen for det nye plejecenter Svanepunktet, men nu står alt klart til den officielle indvielse. Arkivfoto

Der har været udfordringer i begyndelsen for det nye plejecenter Svanepunktet, men nu står alt klart til den officielle indvielse. Arkivfoto

I morgen bliver Svanepunktet officielt indviet

Det nye plejecenter i Farum Midtpunkt har haft et langt tilløb for at komme på benene, men nu er alt klart til den officielle indvielse

Begyndelsen for Furesø Kommunes nye plejecenter Svanepunktet har ikke været uden udfordringer og komplikationer, men nu står centret med sine borgere, brugere og plejepersonale klar til den officielle indvielse, der finder sted i i morgen eftermiddag  tirsdag den 3. november.
Svanepunktet er centrum for en helt ny måde at tænke plejeindsatsen på i Furesø Kommune, og centret bliver en krumtap for hele den nære sundhedsindsat i kommunen.
"Plejecentret er rammen for 35 ældres hverdagsliv, mens Svanepunktets genoptræningscenter giver kommunens borgere mulighed for at genvinde tabte færdigheder efter et
brækket ben, en ny hofte og nogle gange et langvarigt sygehusophold. I Svanepunktets rehabiliteringsboliger bor borgerne midlertidigt og får intensiv hjælp og træning til at genvinde tabte færdigheder, mens bofællesskabet er rammen for en rar hverdag for 19 beboere med nedsat psykisk funktionsevne", siger Susanne Mortensen (C), formand for social- og sundhedsudvalget og fortsætter:
"Alle borgere, som benytter Svanepunktets tilbud, nyder godt af, at de sygeplejefaglige, sundhedsmæssige, pædagogiske, fysio- og ergoterapeutiske kompetencer er under samme tag. Med Svanepunktet skaber vi de bedst mulige rammer for, at man kan blive så selvhjulpen og uafhængig af pleje og støtte som muligt. Det handler også om at, vi kan give den bedst mulige kvalitet til dem, der får brug for pleje og omsorg på et senere tidspunkt i livet og måske får behov for en plejeplads”. 
Ifølge Susanne Mortensen er det helt specielle ved Svanepunktet rammerne for den faglige 
udveksling, hvor genoptræningen og plejecentret kan trække på pædagogiske kompetencer fra bofællesskabet, mens bofællesskabets beboere også kan have brug for sundhedsfaglige kompetencer. Det giver en sammenhæng i hverdagen. 
hhs

  • Svanepunktet fik sit navn ved en konkurrence i august 2014, hvor Ellen Hill begrundede sit forslag med, at Farum Midtpunkt efterhånden er blevet såattraktivt, at ællingen er blevet til en svane. Det nye byggeri forstærker den udvikling.
  • Bedømmelsesudvalget lagde vægt på, at ”punktet” klart relaterer sig til området med Farum Midtpunkt og ”Toppunktet”, som er navnet på et af de nye seniorbofællesskaber, der bor oven over Svanepunktet. Svanen med dens fjer kan signalere de forskellige institutioner, der er samlet i det nye byggeri, og samtidig optræder den i Furesø Kommunes byvåben.
  • Svanepunktet rummer i Blok 12 et plejecenter med 35 plejeboliger i stueetagen og et rehabiliteringscenter med 30 pladser på 1. sal.
  • I blok 13 vil genoptræningscentret fylde cirka halvdelen af stuetagen. På 1. sal ligger et bofællesskab for 19 voksne med særlige behov.

Publiceret 02 November 2015 08:03

SENESTE TV