Så flyver svanen - endelig

Det tog over fem år, men nu er Furesøs nye plejecenter endelig kommet på vingerne

Af
Martin Warming

Martin Warming

Beboere og medarbejdere rykkede ind for et godt stykke tid siden, men tirsdag blev svanen for alvor sendt på vingerne, da Furesøs nye plejecenter, Svanepunktet, blev indviet - sådan helt officielt.
Det skete ved en reception, hvor alle med relation til plejecenteret var inviteret til en lille forfriskning, taler og rundvisninger i centeret. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) deltog også i indvielsen, og han erkendte, at der har været et par bump undervejs.
"Alle, der har fulgt byggeriet, ved, at det har været en lang rejse at komme hertil. Beslutningen om at etablere Svanepunktet blev taget af byrådet for fem år siden. Og det var en modig beslutning. Vi ønskede at forene en række forskellige opgaver på sundhedsområdet i ét hus: Plejecenter, rehabilitering, genoptræning, bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse og seniorbofællesskab. Hver funktion skulle fungere rigtig godt – og med mulighed for et godt samspil mellem medarbejdere og borgere, der benytter sig af tilbuddene. Samtidig ville vi gerne placere opgaverne bynært – så det er let at komme hertil og så livet i disse bygninger kan være med til at skabe et godt byliv og binde Farum Midtpunkt tættere til resten af byen", sagde borgmesteren blandt andet i sin tale.
Integreret del af Midtpunktet
Svanepunktet rummer i den såkaldte Blok 12 et plejecenter med 35 plejeboliger i stueetagen og et rehabiliteringscenter med 30 pladser på 1. sal. I blok 13 fylder genoptræningscentret cirka halvdelen af stuetagen, mens der på 1. sal ligger et bofællesskab for 19 voksne med særlige behov.
"Både de ydre og de indre rammer understøtter de tanker og ideer om hverdagen i Svanepunktet, som beboere, medarbejdere, ledere og pårørende har gjort sig. De har ønsket, at Svanepunktet skal være et sted, der er så åbent som muligt, og hvor alle skal føle sig velkomne. Svanepunktet er tænkt som en integreret del af Farum Midtpunkt, og det oplever vi heldigvis også en interesse for fra omgivelserne. For eksempel er både daginstitutioner, musikskolen og overboerne i seniorbofællesskaberne kommet med forslag til aktiviteter for og med beboerne og brugerne. Det bliver spændende at følge Svanepunktet fremover", sagde Susanne Mortensen (C), der er formand for social- og sundhedsudvalget, i sin tale ved indvielsen.
Formanden for Furesø Boligselskab, Gerd Karlsen, glæder sig også over de mange nye muligheder, der er kommet med Svanepunktet. Som bygherre på hele projektet glæder boligselskabet sig over, at Svanepunktet som ny lejer understøtter en overordentlig positiv udvikling i hele boligområdet, hvor der nu er ventelister til at få en bolig.
”Vi har længe ønsket, at Farum Midtpunkt skulle blive en endnu mere integreret del af resten af byen. Svanepunktet åbner sig mod Bybækarealet og skaber muligheden for et fint samspil med hele dette areal. Det et godt for Farum Midtpunkt og for resten af byen”, siger Gerd Karlsen.

Beboere, pårørende og mange flere var inviteret til indvielsen af Svanepunktet. Foto: Anna Due Petersson

Beboere, pårørende og mange flere var inviteret til indvielsen af Svanepunktet. Foto: Anna Due Petersson

“Alle, der har fulgt byggeriet, ved, at det har været en lang rejse at komme hertil”, sagde borgmesteren blandt andet i sin tale. Foto: Martin Warming

“Alle, der har fulgt byggeriet, ved, at det har været en lang rejse at komme hertil”, sagde borgmesteren blandt andet i sin tale. Foto: Martin Warming

Svanepunktet rummer blandt andet et plejecenter med 35 plejeboliger. Foto: Martin Warming

Svanepunktet rummer blandt andet et plejecenter med 35 plejeboliger. Foto: Martin Warming

Publiceret 04 November 2015 17:00

SENESTE TV