Borgerne skal inddrages i den kommende byudvikling i og omkring Laanshøj ved flyvestationen. Privatfoto

Borgerne skal inddrages i den kommende byudvikling i og omkring Laanshøj ved flyvestationen. Privatfoto

Viceborgmester:

"Borgerne skal inddrages i udviklingen af Laanshøj"

Borgerne i Laanshøj skal nu inddrages i planerne om udviklingen af de nye boligområder

Af
Helene Stolle

Medlemmerne af miljø-, teknik- og planudvalget mødtes tirsdag aften for at drøfte udviklingen af de nye boligområder i Laanshøj ved den gamle flyvestation. Konklusionen blev, at der skal sættes gang i en dialog med områdets beboere samt med Boligejendom, der ejer området, inden der træffes nogen beslutninger om de fremtidige byggeplaner.
"Som en del af planlægningen vil vi indkalde idéer og forslag til den nye planlægning i en såkaldt forhøringsdebat i begyndelsen af det nye år, og vi vil også invitere til et borgermøde om udviklingen af området", fortæller Preben Sandberg Pettersson (A), viceborgmester.
Fik du læst: Bondo om Sydlejren: "Stor interesse fra borgernes side"
"Vi lægger vægt på, at de nye bebyggelser i Laanshøj placeres skånsomt i naturen, for vi vil gerne skabe et åbent byggeri, hvor udsynet ud over flyvestationen bevares. Derfor skal der være rekreative områder og mulighed for bofællesskaber og fælles faciliteter", siger Preben Sandberg Pettersson, der sammen med sine parti- og udvalgskolleger Lene Munch-Petersen og Lone Christensen understreger, at den arkitektoniske kvalitet også skal vægtes højt ligesom infrastrukturen.
"Der skal være rart at færdes for gående og cyklister. Laanshøj er i dag et meget attraktivt boligområde midt i naturen. Det skal det blive ved med at være. Vi se frem til at høre borgerne om deres mening og få visionerne for området grundigt belyst og drøftet", siger de.

Publiceret 10 December 2015 04:00

SENESTE TV