Forleden dag blev et mindre hedeområde på den gamle flyvestation brændt af i naturplejens navn. Foto: Alf Blume, DN Furesø

Forleden dag blev et mindre hedeområde på den gamle flyvestation brændt af i naturplejens navn. Foto: Alf Blume, DN Furesø

Naturpleje:

Heden blev brændt af

Forleden dag blev et lille hedeareal på flyvestationen brændt af - for at pleje naturen

Danmarks Naturfredningsforening Furesø og Værløse Naturgruppe benyttede det fine vejr forelden til at gennemføre naturpleje med afbrænding ved et lille hedeareal på Flyvestation Værløse.
Afbrændingen skete efter aftale med lodsejeren, Naturstyrelsen og med tilladelse fra Furesø Kommune.
"Beredskabet og borgerne på Laanshøj var blevet informeret inden afbrændingen, der har til formål at fjerne vissen græs og mos, så der kommer lys til jorden", lyder det fra Anna Bodil Hald, der samtidig fortæller, at afbrændingen forventes at give nye lyngplanter og diverse urter i området bedre levevilkår.
"Afbrændingen gik meget fint, men vegetationen og især mosset kunne have været mere tørt. Derfor forsøger vi at finde et tidspunkt i slutningen af marts, hvor vi brænder større områder af, herunder mosset mellem hedelyng planterne", fortæller Anna Bodil Hald, der også tilføjer, at Naturstyrelsen for tiden fælder birk og andre træer i området for tiden for at skabe bedre betingelser og udviklingsmulighed for hedevegationen på stedet.
"Enkelte smukke landskabstræer bliver dog stående", oplyser hun.
hhs

Publiceret 21 February 2016 06:57

SENESTE TV