Naboskabet blomstrer på tværs af kulturer i boligblokkene

Fællesskabet blomstrer i boligafdelingerne Espebo og Vesterbo i Værløse

Det spirer i boligafdelingerne VAB Vesterbo og VAB Espebo i Værløse. Og ikke kun med forårsblomster men derimod også med nye fællesskaber.
De er opstået på baggrund af et unikt partnerskab i de to boligafdelinger under Værløse Almennyttige Boligselskab, og sammen med Furesø Kommune og Furesø Frivilligcenter har partnerskabet fået midler fra Sundheds- og Forebyggelsesministeriet til at skabe bedre trivsel og sundhed i boligområderne gennem fællesskaber og netværk. Et projekt, der har fået titlen 'Projekt Fællesskaber'.
En af de aktiviteter, der indgår i projektet er fællesspisninger, og allerede i efteråret tog de to lokale boligafdelinger de indledende skridt. Det har betydet, at fællesspisningerne er blevet en tilbagevendende og populær aktivitet blandt beboerne.

Skiftes til at kokkerere

I Espebo kaldes fællesspisningen for 'Madklubben', og her mødes en gruppe beboere hver tredje uge i fælleshuset og spiser sammen. På skift laver en til to personer maden, mens man dækker bord og tager oprydningen sammen.
"Vi skiftes til at lave mad, så det ikke er én, som skal trække læsset. Men vi hjælper de, der er lidt usikre på at lave mad til andre. Det giver en god stemning, når vi dækker bord sammen, og skiftes til at lave mad. Vi får vendt alle mulige emner - som én sagde, så taler man sammen på en anden måde, når man spiser sammen. Det er en god måde at lære hinanden at kende på, også som 'ny i klassen'", fortæller Helle, deltager i Madklubben i Espebo.

Alle hjælpes ad

I Vesterbo inviteres der også til fællesspisning med skiftende kokke i et fælles lokale. Her er de gået flere sammen om at lave maden. Det er både hyggeligt og mere overkommeligt.
"Det handler om at finde en model, som vi er glade for, og som kan fortsætte, så det ikke uddør, hvis én ildsjæl falder fra", fortæller Dorte fra boligafdelingen Vesterbo.
"Vi oplever en god opbakning og god stemning - og det er faktisk over maden, at der opstår nye idéer til aktiviteter og fællesskab. Deltagerne i fællesspisningerne får mod til at bidrage, og hvis vi løfter i folk, så kan vi løfte mere", tilføjer Lisbeth, der også er beboer i Vesterbo.
Selvom det endnu kun er fællesspisningerne, der er blevet løbet i gang blandt boligblokkene, er der andre aktiviteter på vej. Beboerne vil nemlig gerne sammen stå bag en cafe, arrangere en naturdag for børn, et loppemarked, førsthjælpskursus, kulturudflugter og en tryghedsvandring. Idéerne er mange men har alle det fælles udgangspunkt, at de bidrager til beboernes trivsel og sundhed.

Mentalsundhed

At Furesø kommune har valgt at støtte projektet i de to boligafdelinger er ingen tilfældighed. Den sundhed, som de nye fællesskaber kan give, er nemlig med til at sikre et bedre liv med mindre sygdom for borgerne.
"Med Projekt Fællesskaber kan vi gribe fat i én af de sundheds-udfordringer, som kommunen står overfor, i form af manglende trivsel. Ensomhed rammer den mentale sundhed og skaber en ulighed i, hvor sunde vi er. Grundidéen i 'Projekt Fællesskaber' er, at alle mennesker ønsker at høre til, og gøre noget for andre. Det skaber mening i livet. Og fællesskaber gør os mere robuste over for krav og forandringer, som for eksempel pludselig sygdom", siger Kamilla Walther, projektleder i Furesø Kommune.
Hun bakkes op af Anders Poulsen, leder af Frivilligcenter Furesø, der mener, at fællesskab og engagement fra borgerne øger livskvaliteten.
"Vi ser ikke borgernes engagement som noget, vi har brug for, fordi pengene ikke slår til. Vi ser derimod borgernes engagement som noget, der giver en stærk livskvalitet. Vi har alle sammen brug for at hjælpe til og at være en del af fællesskaber", siger han og understreger, at de nye fællesskaber i boligforeningeriger også har en stærk sidegevinst. Nemlig en øget tryghed i området, fordi flere kender hinanden.
hhs

Foto: Morten Hermansen

Publiceret 12 May 2016 10:55

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV