Al Blume, formand for DN FUresø, er ikke i tvivl om, at kunstgræsbanen i Hareskovby vil skade drikkevandet. Arkivfoto

Al Blume, formand for DN FUresø, er ikke i tvivl om, at kunstgræsbanen i Hareskovby vil skade drikkevandet. Arkivfoto

DN Furesø i klage over kunstgræsbane i Hareskovby:

"Drikkevandsmagasinet er såbart"

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over planerne om den kunstgræsbanen i Hareskovby

Af
Helene Stolle

Danmarks Naturfredningsforening Furesø har nu sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over den screeningsafgørelse, som Furesø Kommune har fået foretaget i forbindelse med den kommende kunstgræsbane i Hareskovby.
"Der er betydelig risiko for, at grundvandet i stigende grad bliver forurenet med fenoler og phtalater", skriver Alf Blume, formand for DN Furesø.
Læs også: Borgere frygter kunstgræsbane i Hareskovby: "Det er ren gift"
Bekymringen over den mulige forurening af grundvandet skyldes som beskrevet i dagens Furesø Avis, at kunstgræsbanen er lavet af gummigranulat fra brugte bildæk, der indeholder en lang række forurenede stoffer.
Ifølge DN Furesø har tidligere boringer i området ved den planlagte kunstgræsbane i Hareskovby vist, at det primære kalkreservoir, hvorfra der i dag indvindes grundvand, ligger omkring 30 meter under terræn i området syd og øst for den planlagte bane.
Fik du læst: Åbent hus i Sydlejren: En ny bydel skal skabes
"Syd for kunstgræsbanen ligger områdets vandværk, Hareskov Vandværk, der har fire boringer placeret i området. Afgangsvandet fra vandværket har siden 2008 indeholdt små og varierende mængder BAM (BAM er et nedbrydningsproduk fra ukrudtsmidlet dichlobenil - solgt under navnet Prefix og Casoron. Stoffet blev forbudt i 1996, red.). Fundene af BAM viser, at der trækkes ungt overfladenært grundvand ned i det primære kalkmagasin og derfra til det magasin, hvorfra der indvindes grundvand til drikkevandsformål. Drikkevandsmagasinet er med andre ord sårbart", skriver DN Furesø i klagen, hvor foreningen foreslår, at drænvandet fra kunstgræsanlægget ledes til kloak og derfra til rensningsanlæg.
"På den måde undgås både en uønsket forurening af grundvand, drikkevand og overfladevand", skriver DN Furesø.

Publiceret 09 August 2016 08:17