"Vi går ikke på kompris med vores målsætninger på natur- og miljøområdet", siger Ole Bondo Christensen. Arkivfoto: Martin Warming

Bondo om kunstgræs i Hareskovby:

"Drikkevandet har top-prioritet"

"Hvis der er den mindste risiko for forurening af grundvandet i forbindelse med kunstgræsbanen i Hareskovby, må anlægget bygges på en anden måde", siger borgmester Ole Bondo Christensen (S)

Af
Helene Stolle

Danmarks Naturfredningsforening Furesø har nu sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over den screeningsafgørelse, som Furesø Kommune har fået foretaget i forbindelse med den kommende kunstgræsbane i Hareskovby.
"Der er betydelig risiko for, at grundvandet i stigende grad bliver forurenet med fenoler og phtalater", skriver Alf Blume, formand for DN Furesø.
Selvom klagen kan forsinke planerne om kunstgræsbanen i et års tid, hilser borgmester Ole Bondo Christensen (S) den velkommen.
"Min holdning er, at hvis der er den mindste risiko for grundvandsforurening ved den kommende kunstgræsbane, må vi bygge anlægget på en anden måde. Rent drikkevand har første prioritet", siger han til Furesø Avis og understreger, at kommunen ikke ønsker at gå på kompromis med målsætningerne på natur- og miljøområdet.
"Furesø har rent drikkevand, og det skal vi fortsat have. Det er blandt andet derfor, at vi i kommunen ikke bruger sprøjtegifte ved pasning af vores grønne arealer. Kommunens egne teknikere har miljøvurderet mulighederne for en kunstgræsbane i Hareskovby. Deres vurdering var, at banen lever op til alle miljøkrav, men nu må vi se, hvad naturklagenævnet vurdere", lyder det fra borgmesteren og tilføjer, at den periode, kunstgræsbane-projektet er sat på stand by giver mulighed for en fornyet drøftelse mellem fodboldklubben i Hareskovby og naboerne til anlægget.

null

Publiceret 10 August 2016 09:53