Eleverne fra 3.A på Hareskov Skole har bygget et kæmpe insektbo ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard. Privatfoto

Eleverne fra 3.A på Hareskov Skole har bygget et kæmpe insektbo ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard. Privatfoto

Elever byggede et mega insekt-hotel

22 børn fra 3.A på Hareskov Skole har bygget et stort hotel for insekter ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard

En kold novemberdag med ruskregn cyklede 22 børn fra 3.A på Hareskov Skole sammen med deres lærere til Naturstøttepunkt HJortøgaard på den gamle flyvestation. Her mødtes de med naturvejleder Rasmus Ravn, og sammen skulle de bygge et mega insekt-hotel.
Børnene knoklede med at hente stammer, klippe og fore boet med grene, hente halm og fore med halm, bore huller til insekterne, lægge græstørv på som dække mod regnen og meget mere. Insekthotellet blev omdøbt til tusindsbens-bo.
Børnene tog også det nye udeundervisningspunkt Vingen i brug for første gang. Her var der læ til introduktion, og det var også her madpakken og de varme drikke kunne indtages.
hhs

Publiceret 17 November 2016 08:07

SENESTE TV