Et udsnit af Bringemosen, set fra luften. Et sted i jorden under mosen ligger rester af tyske fly fra 2. verdenskrig. Foto: Alf Blume/DN.

Et udsnit af Bringemosen, set fra luften. Et sted i jorden under mosen ligger rester af tyske fly fra 2. verdenskrig. Foto: Alf Blume/DN.

Krigsrester bliver formentlig i flyvestationens jord

Bør 71 år gamle , tyske fly-rester graves op? Meningerne er delte, men ingen vil betale den bekostelige affære

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

På Flyvestation Værløse ligger under jorden stadig gravet adskillige tyske krigsrester ned. De stammer fra 1945, og der er tale om resterne af tyske flyvemaskiner, som englænderne sprængte i luften efter krigen var vundet.
Resterne ligger gravet ned ved Bringemosen. Ifølge flere vurderinger består de af propeller, flymotorer og lignende.
Det skrev vi om i Furesø Avis i 2010, inden flyvestationen åbnede for offentligheden. Siden har Naturstyrelsen i 2013 overtaget opsynet med de grønne områder på flyvepladsen, heriblandt også Bringemosen.
Og der er blevet gravet nogle af de gamle rester op.
“Vi fandt en gammel propel. Den lignede en landmine, men der var intet farligt ved den”, fortæller Anders Evald Olsen fra Kirke Værløse.
Han er 87 år og var en ung mand i 1945 og derfor øjenvidne, da englænderne sprængte flyene i stumper og stykker.
Han deltog sammen med Naturstyrelsen i arbejdet med at få gravet nogle af resterne op.

Udpegede et område

Tilbage i 2010 var Anders Evald Olsen en af dem der i avisen gjorde opmærksom på, at flyresterne ligger der endnu., hvilket kom bag på mange.
Fundet af propellen skete på baggrund af at Anders Evald Olsen overfor Naturstyrelsen udpegede et område, hvor der muligvis kunne ligge noget sprængfarligt i jorden.
“Naturstyrelsen overtog området fra forsvaret i 2013 og gik selvfølgelig ud fra, at der ikke var efterladt noget farligt i jorden, da der jo er offentlig adgang til arealet. Skulle man finde noget, er proceduren at anmelde det til politiet, der så beslutter hvad der skal ske”, siger Charlotte Møllgaard, specialkonsulent i Naturstyrelsen.
Se billederne: Julestemningen sænkede sig over Farum 
Spørgsmålet er så, om der ligger flere flyrester i jorden og om de skal graves op, eller blive hvor de er. I Naturstyrelsen siger man:
“Hvis nogen henvender sig til os for at søge efter flyrester eller andet eksempelvis med metaldetektor, så skal man kunne dokumentere et samarbejde med et museum for at få tilladelse.”
I Naturstyrelsen er der ingen planer om selv at gå aktivt ind i et sådan arbejde.

Messerschmidt-fly?

Fra Danmarks Flyvehistoriske Museum siger Finn René Jørgensen, at det ikke kan udelukkes, at der kan være ting gravet ned i Bringemosen, der har kulturhistorisk værdi:
“Det kunne være interessant se hvad der ligger dernede. Der kan ligge rester af blandt andet gamle Messerschmidt-fly. Jeg læste, at der er planer om at optage en ny version af filmen ”Slaget om England”. En del af de fly, der var med i den oprindelige film skal restaureres til flyvedygtig stand, og derfor leder man efter originale reservedele, som er næsten umulige at fremskaffe”, siger Finn René Jørgensen.
Han understreger dog, at en opgravning ikke ligger indenfor museets formål og under alle omstændigheder er helt udenfor foreningens økonomiske formåen.

“Råddent skrammel”

Anders Evald Olsen er ikke i tvivl om, at der ligger mere i jorden, men er dog stærkt skeptisk overfor, om de gamle flyrester har kulturhistorisk værdi.
“Det er nok bare nogle gamle, mølædte soldaterhjelme og noget andet, råddent skrammel!”, lyder det bramfrit fra den 87-årige.
Fik du læst: Historisk bygning skal rives ned: "Det ærgrer mig, at man ikke har passet bedre på den"

Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Furesø er man også skeptisk ved, om det er umagen værd at grave i Bringemosen:
“Men det er ikke noget vi vil være stærkt imod, hvis nogen vil kaste sig ud i det”, siger formand Alf Blume.
Han tvivler også på, at krigsresterne er værd at bevare for eftertiden, og mener ikke de udgør nogen miljørisiko eller anden form for fare ved at blive i jorden.

Hvem skal betale?

Med andre ord, er der meget der tyder på, at resterne af de tyske fly bliver hvor de er.
Skulle nogen alligevel få den idé, er det et rigtigt godt spørgsmål, hvem der skal betale for opgravningen.
Er det den tyske stat, der besatte Danmark?
Den engelske stat, der skød flyene i stykker og bare gravede dem ned?
Forsvaret, der aldrig fik ryddet op i alle de år, de havde området?
Eller Furesø Kommune eller Naturstyrelsen, der har fået området overdraget?
Svaret blæser, i hvert fald indtil videre, i historiens vingesus - henover Bringemosen.

null

Publiceret 21 November 2016 06:07

SENESTE TV