Sådan ser den gamle hangar ud i dag - men i fremtiden skal den altså fungere som fælleshus for beboerne i sydlejren.Arkivfoto

Sådan ser den gamle hangar ud i dag - men i fremtiden skal den altså fungere som fælleshus for beboerne i sydlejren.Arkivfoto

Nu bliver Sydlejren til et nyt boligområde

Byrådet vedtog onsdag den nye lokalplan for Sydlejren. Det betyder, at der nu kan sætte gang i opførelsen af 430 boliger

Af
Helene Stolle

Sydlejren på den gamle flyvestation har fra den 30. november fået status af byzone. Det betyder, at drømmen om området som en spændende ny bydel i Furesø nu kan blive til virkelighed.
Planerne for området er da også i fuld gang, og interessen fra borgerne har været stor ved orienterinsgmøder, åbent hus i Sydlejren og ikke mindst i høringsprocessen, der nu nærmer sig sin foreløbige afslutning.
430 nye boliger skal opføres i Sydlejren, hvor der også skal være plads til kreative erhvervsmål og rekreative arealer.
"Visionen om, at Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune med flere boliger med høj kvalitet, har været det afgørende omdrejningspunkt i arbejdet med udviklingen af området", siger John Ingemann Allentoft (C), der er formand for miljø-, plan- og teknikudvalget

Svanemærkede boliger

Da byrådet mødtes onsdag aften, vedtog de de nye lokalplan for Sydlejren - Lokalplan 121, og første skridt bliver at opføre 270 såkaldte tæt-lave og etageboliger fordelt på fire områder i den vestlige del af Sydlejren.
Ifølge Furesø kommune skal området rumme mindst 40 almene boliger, og Sydlejrens første boligbebyggelser opføres som Svanemærkede rækkehuse.
Med den nye lokalplan for området kan en række bevaringsværdige militære bygninger genbruges til nye civile formål som eksempelvis kultur- og fritidsaktiviteter, fælleshuse for områdets nye beboere og cykelværksteder.
”Det er dejligt så mange borgere og foreninger involverer sig og tager del i arbejdet med at udvikle kommunen", siger borgmester Ole Bondo Christensen (s), der også retter en tak til Freja Ejendomme A/S for stor lydhørhed overfor Furesø Kommunes ønsker om at værne om naturen og sikre en trafiksikker sammenkobling med Jonstrup. Han ser frem til realiseringen af helhedsplanen for området.
"Jeg er sikker på, at det nye byområde bliver meget attraktivt. Interessen for Sydlejren har været overvældende stor, og området har vist sig attraktivt både for nye beboere, men også for erhvervsdrivende, som opsøger den unikke beliggenhed", lyder det fra borgmesteren.
Publiceret 02 December 2016 10:06

SENESTE TV