Et udsnit af en tysk avis, der lå i en soldaterhjelm. Foto: Daniel Mathiasen.

Et udsnit af en tysk avis, der lå i en soldaterhjelm. Foto: Daniel Mathiasen.

Kommunen:

Ny undersøgelse af flyvestationen bør overvejes

I Naturstyrelsen, der har ansvaret for de grønne områder, mener man dog ikke der er grund til en ny undersøgelse

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Flere gange er det nu sket, at efterladenskaber fra 2. verdenskrig er blevet fundet på Flyvestation Værløse-området. Blandt andet tyske hjelme, våben og ammunition.
Ammunitionsrydnings-tjenesten har været inde over, som det er praksis når våben findes i jorden, og vurderingen har indtil nu været at der ikke er tale om nævneværdig risiko. Men spørgsmålet er, om der er brug for en undersøgelse af området, når nu der skal opføres boliger.
I Furesø Kommune lyder svaret, at der blev foretaget en undersøgelse i 2008, da forsvaret forlod området, og man fandt ikke noget.
Læs også: Flere krigsfund: Tyske hjelme, tallerkner, patroner - og en avis
"Vi fik at vide, at der var gravet nogle ting ned, og det blev undersøgt nærmere dengang. Men de her fund, der nu har været, er da interessante. Der kan være museums-mæssige perspektiver i dem, og de giver os samtidig anledning til en vurdering af, om der skal en fornyet undersøgelse til af området", siger by- og kulturdirektør Niels Thygesen.
Han understreger dog, at grave-arbejdet efter de historiske krigsrester ligger "meget langt væk" fra hvor der opføres boliger.
"Men vi mener ikke, det er særligt hensigtsmæssigt med spader i jorden. Vi fraråder generelt, at man graver på området."
Han henviser til Naturstyrelsen, der har ansvaret for de grønne områder på flyvestationen.

Færdes på eget ansvar

Her mener man dog ikke, at der er grund til en ny undersøgelse af området:
"Naturstyrelsen overtog området fra forsvaret for tre år siden, hvor der var åbnet op for offentlig adgang. Naturstyrelsen har i den forbindelse fået oplyst, at forsvaret har ryddet op for farlige genstande og går derfor ud fra, at færdsel på arealet ikke er farlig", siger Charlotte Mølgaard, specialkonsulent i Naturstyrelsen, der tilføjer:
"Men man færdes på eget ansvar i relation til huller med videre, og man må ikke grave på arealet."
Hun tilføjer, at "Naturstyrelsen er ikke vidende om forhold, der skulle kræve yderligere undersøgelser af området i forhold til farlighed":
"Hvis nogle henvender sig til Naturstyrelsen som grundejer med en forespørgsel om at måtte foretage en undersøgelse af området, så vil styrelsen tage konkret stilling."
Charlotte Mølgaard understreger, at der er offentlig adgang til det meste af flyvestationen, og at "Naturstyrelsen er ikke vidende om forhold, der gør, at man ikke skal kunne færdes der."
"Naturstyrelsen har en generel regel om, at det kræver tilladelse at grave og benytte metaldetektorer på styrelsens arealer – primært for at sikre at historiske fund afleveres til et anerkendt museum. Men i relation til at grave, så er det også af hensyn til andre besøgendes færdsel samt ikke mindst dyre- og plantelivet."

null

Publiceret 23 December 2016 13:50

SENESTE TV