Laanshøj-beboere i åbent brev til politikere:

"Giv os nu svar"

Af
Helene Stolle

I morgen aften, tirsdag den 10. januar, er der borgermøde i Galaksen om den nye lokalplan for Laanshøj, og det bliver uden tvivl et møde med mange deltagere og spørgsmål, for selvom borgerne i området og andre interessenter har været inddraget undervejs i processen, og de oprindelige byggeplaner er blevet nedjusteret, er beboerne fortsat bekymrede. Den nye lokalplan indeholder nemlig - ifølge dem - stadig alt for mange boliger i forhold til det, området kan bære.
Derfor har Beboerforeningen Laanshøj sendt et åbent brev til politikerne forud for borgermødet med seks spørgsmål, som de ønsker svar på.
Det åbne brev lyder således:
"Kære politikere. Laanshøj-udbygningen er en varm kartoffel i kommunen og fylder meget i debatten om hvordan I som lokalpolitikere forvalter jeres mandat som folkevalgte repræsentanter – både i Laanshøj-sagen og i andre beslutningsprocesser i de seneste år.
Siden vi Laanshøj-beboere i november 2015 blev bekendt med Laanshøj+ projektet med 240 nye boliger (i stedet for 110) og enorme indgreb på rekreative arealer og natur til følge, har mange beboere og foreninger været involveret i en langvarig dialogproces med kommunen og jer politikere omkring projektet.
Læs også: DEBAT: Lokalplan går på kompromis med trafiksikkerheden 
Under dialogen har vi igen og igen stillet en række helt centrale spørgsmål omkring Laanshøjs udbygning, som vi hidtil kun har fået intetsigende ikke-svar på. Politikernes afværge-mantra har været: ”Intet er besluttet endnu”. Så let slipper I ikke, kære politikere; her er 6 spørgsmål til hver af jer, som har stemt ja til den foreliggende lokalplan 122:
1. God kommunal 'regeringsførelse' kræver, at lokalplaner, som borgerne har indrettet sig i tillid til, så vidt muligt overholdes. Ændringer imod samtlige beboeres ønsker bør have særlige og vægtige begrundelser. Er I politikere enige heri? I givet fald, hvad er da begrundelserne for at ændre den nuværende lokalplan for Laanshøj?
2. Er I opmærksomme på, at hævningen af bebyggelsesgraden på Laanshøj fra 12 % til 14 % i kommuneplan 2009 blev præsenteret som en teknisk korrektion som følge af ændrede beregningsregler og derfor uden konsekvens for den faktiske udbygning? (se side 7 i Kommunalplan 2009). Hvordan kan de 14 % så i dag benyttes som 'figenblad' for lokalplan 122?
3. Hvilke reelle fordele opnår kommunen ved at udbygge mere end tilladt efter den gældende lokalplan? (Blot at henvise til kommuneplanens hævning af bebyggelsesgraden fra 12 til 14 % er jo ikke en 'begrundelse'. En begrundelse må henvise til en eller flere fordele for kommunen.)
4. Mener I politikere, at mantraet om at være 'grøn kommune' stemmer overens med det voldsomme indhug i naturen omkring Laanshøj? Lokalplan 122 inddrager jo store øremærkede grønne, rekreative arealer til boliger og veje og minimerer også den økologiske forbindelse ned til Præstesø-fredningen, som byrådet selv vedtog for få år siden.
Fik du læst: Rentek-direktør: "Vi er stolte"
5. Hvad er den samlende arkitektoniske ide bag lokalplan 122? Visionen? Originaliteten? Hvordan tager arkitekturen, som tidligere lovet, udgangspunkt i 'historien' (kasernen) på anden måde end blot i farvevalget?
6. Opfatter I politikere den hidtidige dialog om Laanshøj med beboere og foreninger som tilfredsstillende?
I vil i den kommende tid blive mødt med disse spørgsmål fra mange borgere, indtil vi får jeres svar, ikke nødvendigvis de svar vi ønsker, men dog regulære svar. Stå nu frem og giv dem".
Det åbne brev er underskrevet af Henriette Moos, Jens Juul-Olesen, Christian Kofoed, Asbjørn Leeth, Michael Perez, Lars Lundsteen Nielsen, Kim Borggaard og Else-Marie Buch Leander.

null

Publiceret 09 January 2017 09:42

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV