DEBAT:

Snak og blå luft om Laanshøj

Af Kirsten Andersen, Vestre Allé 4, Værløse

Lokalplan 122 er sendt i høring, der planlægges at bygge 170 nye boliger i den smukke natur i Nordlejren.
Nordlejren har to gennemkørende veje, Østre Alle og Vestre Alle med en vejbredde på 5 m. Der er ikke anlagt cykelstier eller fortove, flere gående benytter vores forhaver. På Vestre Alle har vi en naturlegeplads, hvor der i byggetilladelssen fra 1998 står: “Ved legepladser skal de kørende færdes på de gåendes betingelser og i legeområdet må fodgængerne færdes på gadearealet - der bør opsættes skilte” - her ni år efter er det blevet ved snakken.
I den sydlige ende af vejen er der en indsnævring, der ikke levner plads for gennemkørende lastbiler, uden de kommer op i forhaver. Vejen må nærmest betragtes som cykelvej.
Ved sidste byggeri af parcelhusene forsøgte flere store lastbiler at benytte Vestre Alle. Det var ikke kønt at se på, fordi flere lastbiler så sig nødsaget til at bakke ud, da vejen var for smal.
I lokalplanens nye udbygningsaftale står: “Der sikres hastighedsdæmpende trafikforanstaltninger”. Men hvordan skal vi forstå det? Historikken fortæller, at snak om at finde løsninger er mere snak end praksis.
Der stå nemlig ikke et ord om, hvornår disse tiltag tænkes udført. Der står heller ikke et ord om, hvad der tænkes for at bremse denne uskønne byggekørsel på vores vej.
Det er stærkt bekymrende om det fortsætter med snak uden handlinger. Snak og gode hensigter gør det ikke alene.
Hvis vi skal have trafiksikret vores veje, miljø og kultur, bliver det nødvendigt at gøre forslagene bindende, alt andet kan sammenlignes med blå luft. Det er mit håb, at der handles denne gang.

Publiceret 11 January 2017 14:32

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV