Der kommer 28 boliger i seniorbofællesskabet Hjortefarmen, der får adresse i den nordlige del af Farum.

Der kommer 28 boliger i seniorbofællesskabet Hjortefarmen, der får adresse i den nordlige del af Farum.

Seniorbofællesskabet Hjortefarmen endelig en realitet

Interessen for bofællesskaber er enorm, og nu er der blevet givet grønt lys til Hjortefarmen i Farum

Efter flere års forberedelse er vejen nu banet for opførelsen af Seniorbofællesskabet Hjortefarmen. Byrådet godkendte i december 2016 byggeriet, som kommer til at bestå af 28 boliger samt et fælleshus. Boligerne fordeler sig på fire boligstørrelser fra 70 kvadratmeter til 110 kvadratmeter og bliver flankeret af et stort fælleshus.
Seniorbofællesskabet har blandt andet deltaget i udvælgelsen af totalentreprenøren. Valget faldt på et projekt udformet af teamet H. Skjøde Knudsen A/S, Kant Arkitekter og JL Engineering A/S, som havde medtaget alle de krav og ønsker, fællesskabet havde sat op i konkurrenceprogrammet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.
Fik du læst: Brixtofte mindes i Farum Kulturhus
”Det er vores håb, at seniorbofællesskabet som boform kommer til at give et øget sammenhold mellem de enkelte beboere og gør det muligt at blive boende længe i eget hjem, samtidig med at den enkelte og fællesskabet som helhed er med til at skabe rammerne for et trygt og indholdsrigt liv”, siger formanden for seniorbofællesskabet Arne Ziegler.
Opførelsen af seniorbofællesskabet sker som led i kommunens strategi for senioregnede boliger, der skal sikre et varieret boligudbud i kommunen, der imødekommer forskellige boligbehov i forhold til alder og fysisk formåen – for eksempel seniorbofællesskaber. Byggeriet ligger i den nordlige del af Farum og forventes afsluttet i februar 2018.
Processen med etablering af seniorbofællesskaber blev skudt i gang ved et borgermøde i april 2013, hvor mere end 250 interesserede borgere deltog. Siden er der i forbindelse med etablering af Svanepunktet i Farum Midtpunkt i 2015 opført to almene seniorbofællesskaber: Toppunktet og Top13.

Stor interesse

Det glæder borgmester Ole Bondo Christensen, at Seniorbofælleskabet Hjortefarmen nu bliver til virkelighed:
”Med så overvældende en interesse, der er for denne boform, er det indlysende, at vi som kommune skal arbejde målrettet for flere bofællesskaber og senioregnede boliger. Vi er heldige, at vi har mange engagerede borgere, som kommunen samarbejder med for at skabe gode botilbud med mulighed for et godt fællesskab og et godt seniorliv Derfor er det naturligt, at for eksempel valget af totalentreprenør er sket i tæt dialog med Seniorbofællesskabet Hjortefarmen. I fælleskab har vi fundet frem til en løsning af høj kvalitet, og detglæder mig rigtig meget”, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.
Hjortenfarmen kommer til at ligge i et område mellem Trevangsvej og Slangerupvej nær det gamle kaserneområde.
mw

Vil du være med?

Ansøgning om deltagelse i Seniorbofællesskabet Hjortefarmen sker ved at sende en e-mail til info@hjortefarmen.net med en beskrivelse af antal personer, alder, køn og andre relevante oplysninger. Der ønskes en vis aldersspredning i bofællesskabet, men min. alder 55 år og ingen hjemmeboende børn.

Publiceret 25 January 2017 13:00

SENESTE TV