Laanshøj-beboere:

"Borgmesteren kortslutter høringsfristen"

Frustrationen er stor blandt en gruppe af Laanshøj-beboerne efter en mail fra Ole Bondo Christensen til en inderkreds af byrådmedlemmerne anonymt er havnet i postkassen hos formanden for BeboerforeningenLaanshøj

Af
Helene Stolle

En kopi af en intern mail fra borgmester Ole Bondo Christensen (S) til flere byrådsmedlemmer om et internt møde om Laanshøj-planerne lå forleden i postkassen hos Henriette Moos, der er formand for Beboerforeningen Laanshøj, som kæmper indædt mod udbygningsplanerne i området.
I mailen, der er dateret den 4. februar - altså to dage inden høringsperioden for lokalplanforslaget udløb - konkluderer Ole Bondo Christensen overfor sine kolleger, at der er overvejende tilfredshed i høringssvaret fra Grundejerforeningen Laanshøj, der repræsenterer alle 12 grundejerforeninger i Laanshøj.
“Jeg er på den baggrund fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal lande høringsprocessen i god ro og orden og få vedtaget lokalplanforslaget i bred enighed i byrådet og med opbakning fra det store flertal på Lanshøj”, skriver Ole Bondo Christensen i mailen.
Men det er så som så med den brede enighed, for Furesø Avis er i besiddelse af flere høringssvar, der ikke har mange positive ord tilovers for lokalplanforslaget.
Fik du læst: Drikker du lidt for meget?: Få gratis behandling - og respekt
Eksempelvis skriver Grundejerforeningen Vestre Kvarter:
"Det er os uforståeligt, at man i den grad øger den samlede bebyggelse til ulempe og gene for eksisterende beboere. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at den samlede bebyggelse bringes i balance med LP72" og "Det er ligeledes uforståeligt, at Furesø Kommune kan lægge navn til LP122 uden en klar og logisk plan for trafikafviklingen ud fra Laanshøj samt generelt på Kirke Værløsevej", mens Grundejerforeningen Østre Kvarter skriver:
"Hvorfor skal et massivt byggeri erstattes af endnu mere, det giver da ingen mening. Dette harmonerer utrolig dårligt med Furesø kommunes generelle ønske om at fremstå som grøn kommune".
I den omtalte mail fra Ole Bondo Christensen indkalder han 'holdningsparpirkredsen', John Ingemann Allentoft (C), Preben Sandberg Pettersson (S), Lene Munch-Petersen (S), Lone Christensen (S) og Lars Carpens (V) samt Gustavl Juul (V), Susanne Mortensen (C) og Helle Katrine Møller (B), til et møde mandag formiddag (den 13. februar) for at drøfte justeringer til lokalplanforslaget - justeringer som Ole Bondo Christensen er kommet med forslag til i mailen.

“Foragt for demokratiet”

"Det er etisk forkert og direkte foragt for demokratiet. Det er så tydeligt nu, at borgmesteren ikke vil høre, hvad vi borgere siger. Han konkluderer uden at have læst alle høringssvar, og han laver samtidig et skønmaleri", siger Henriette Moos til Furesø Avis. Hun understreger samtidig, at det, at hun finder en kopi af borgmesterens mail lagt i sin postkasse anonymt, er et tegn på, at tingene ikke er, som de bør være.
"Det er et klart tegn på, at der er nogen i inderkredsen, der ikke synes, at det, der foregår, er i orden. Det er de bestemt heller ikke. Det her er et tydeligt bevis på, at hele høringsprocessen er en skueproces", siger hun.
"Det viser i bund og grund bare det, vi hele tiden vidst - og giver desværre en fornemmelse af, at den sidste bykonge ikke er død", tilføjer Asbjørn Leeth, der er medlem af bestyrelsen i Beboerforeningen Laanshøj.
Beboerforeningen Laanshøj er så chokeret over borgmesterens håndtering af sagen, at de går så langt som at tale om manipulation.
“Vi finder det dybt bekymrende, at Ole Bondo Christensen på denne måde kortslutter høringsfristen og på det skammeligste ignorerer alle de beboere og foreninger, som har kritiseret lokalplanforslaget”, siger Michael Perez, der er formand for Grundejerforeningen Østre Kvarter.
Else-Marie Buch Leander har samme holdning.
“Ole Bondo Christensen viser foragt for både den offentlige høring og den politiske behandling af lokalplansagen. Det hele er klappet af i en inderkreds fra start af”, siger hun.

Bondo: “Rettidig omhu”

Ole Bondo Christensen maner dog til besindighed og understreger overfor Furesø Avis, at han i den pågældende mail udelukkende forholder sig til høringssvaret fra Grundejerforeningen Laanshøj.
“Det er helt forkert at kalde høringen en skueproces. Vi lægger utrolig stor vægt på at læse alle høringssvarene godt igennem og lade os inspirere af de forslag og gode idéer, som borgerne kommer med”, siger han.
“At jeg i den interne mail har en liste af opmærksomhedspunkter er blot forslag til drøftelse - listen er ikke udtømmende men derimod emner, som borgerne tidligere i forløbet har nævnt som vigtige fokusområder så som arkitektur, naturbeskyttelse, trafikafvikling, institutions- og skolekapacitet. Her skal vi være helt sikre på at finde de rigtige løsninger. Jeg lægger vægt på, at alle sten bliver vendt og at alle høringssvarene inddrages i processen“, lyder det fra Ole Bondo Christensen, der mener, at hans mail er et udtryk for rettidig omhu.

Publiceret 13 February 2017 11:42

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV