Historisk bygning trues af nybyggeri:

Kommunen ønsker seniorboliger på rådhusgrunden

Siden det blev besluttet at samle rådhuset for Furesø i Værløse, har det ligget i planerne at sælge de gamle rådhusbygninger i Farum. Kommunen ønsker, at der på området bygges senioregnede boliger. Det oplyser by- og kulturdirektør, Niels Thygesen

Af
Helene Stolle

Der er sat gang i de indledende møder om fremtiden for det gamle rådhus i Farum - og måske ender det med, at den karakteristiske, gule bygning fra 1924, der tilbage i tiden blev opført som Farum Kommuneskole, skal rives ned. I hvert fald er den i en sådan stand, at regningen kan blive meget stor, hvis den skal sættes i stand og bygges om til enten senioregnede boliger eller moderne kontorer.
At rådhusområdet i Farum skal sættes i spil og bidrage til udviklingen af Farum Midtby har været planen, siden beslutningen om at Furesø kun skal have ét samlet rådhus, blevet taget i 2014. I november 2015 vedtog byrådet dermed, at der i området skal gives mulighed for boliger og publikumsrettede aktiviteter som caféer, restauranter, liberale erhverv, kontorer og offentlige formål, og fra dagsordenen fra et møde i februar måned i år i miljø-, plan- og teknikudvalget fremgår det, at byrådet forventer at sælge det gamle rådhus samt den bygning, der i dag rummer daginstitutionen Solsikken.
“Et enigt byråd har besluttet at samle rådhuset for Furesø i Værløse. Det betyder, at vi kan sælge den gamle rådhusbygning i Farum”, siger Niels Thygesen, der er by- og kulturdirektør iFuresø Kommune til Furesø Avis.

Møde med interessenter

Niels Thygesen fortæller, at der i slutningen af marts måned er blevet holdt et møde med forskellige interessenter i området, og at idéer og synspunkter herfra nu vil blive lagt frem for miljø-, plan- og teknikudvalget, inden en egentlig offentlig høring sættes i gang.
“Vi vil nu kigge på, om den gamle bygning kan renoveres og genbruges til eksempelvis senioregnede boliger på en økonomisk forsvarlig måde. Hvis det ikke er muligt, kan man måske genskabe den gamle skoles bygningsmæssige udtryk i et tilpasset nybyggeri”, siger han og fortæller, at kommunen har haft en arkitekt ude for at vurdere bygningens tilstand og behovet for renovering ved forskellige anvendelser.
“Vi har brug for flere senioregnede boliger i Furesø, og placeringen langs Frederiksborgvej er ideel til formålet, tæt på kulturhus, Bytorvet og station”, lyder det fra Niels Thygesen.
Inden der bliver taget yderligere beslutninger om fremtiden for det gamle rådhus, venter Furesø Kommune på en såkaldt SAVE-registrering. En registrering, der kortlægger bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter - og endda kan klassificere en bygning som bevaringsværdig.
“Det politiske udvalg skal nu have forelagt alle disse oplysninger, så det kan udstikke en retning for det videre arbejde”, lyder det fra Niels Thygesen.

null

Publiceret 19 April 2017 11:22

SENESTE TV