Mindeord:

En legende har forladt os

Mindeord i anledning af Kaj Øgaard Sørensens død

Kaj Øgaard Sørensen er død, 95 år gammel. Bisættelsen finder sted fra Hareskov Kirke fredag 9. juni kl.11.00. Fra Anne-Marie Bach, Værløseegnens Historiske Forening, har Furesø Avis modtaget dette mindeord:

Kaj Øgaard Sørensen var et seriøst menneske, utrolig arbejdsom og en helt særlig formidler - selvlært og så bidrog han med sit enestående engagement og hjerte for foreningslivet i Værløse, for unge som for børn.

Om Kaj Øgaard Sørensen kan der siges mange smukke ting – særligt vil jeg fremhæve, at han som menneske var meget beskeden og alligevel så utrolig generøs over for sine medmennesker. Han var en hædersmand af den gamle skole.

Kaj Øgaard Sørensen havde livet igennem et stort hjerte og opmærksomhed rettet mod børn og unge, og uanset hvor i verden børn og unge led nød pga. katastrofer, så var Kaj Øgaard Sørensen hurtig til at opfordre sine medmennesker til at yde økonomisk støtte til humanitære formål.

Tilsvarende har Kaj Øgaard Sørensens interesse og hans virke som frivillig i sportens verden, i særdeleshed i Hareskovby med etablering af HIF, været en uvurderlig støtte for alle de lokale sportsudøvere, der kunne se sig omtalt og få formidlet sportsresultater i Hareskov-Værløse Avis.

Kaj Øgaard Sørensens interesse for børn og unge, betød også, at han trænede fodbolddrenge i 48 år, og at han var initiativtager til mange andre fritidstilbud for kommunens børn og unge. Den indsats betød, at stien omkring sportspladsen (i Hareskov) er opkaldt efter ham, og at han fik plantet en eg, Kajs Eg, foran klubhuset, da han fyldte 80 år.

Kaj Øgaard Sørensen blev i 1943 ansat som landpostbudsaspirant med to daglige omdelinger i Hareskov, Lille Værløse og Kirke Værløse og blev desuden referent for Frederiksborg Amts Avis. Men ikke alle de lokale nyheder, han opsnappede på sine postture, var store nok til landsdelsaviserne. Derfor begyndte han 9. april 1944 at lave en vægavis i et udhængsskab på Gl. Hareskovvej under skiltet Hareskov-Værløse Avis. Skiltet fra udhængsskabet blev taget med som avishoved, da Kaj Øgaard Sørensen udgav sin første trykte ugeavis 7. september 1945. Senere med tilføjelsen: Medlemsblad for helårsbeboerne i Værløse Kommune uanset køn, højde, bredde, omfang, kondital, synspunkt og trækprocent.

I 1949 fik Kaj Øgaard Sørensen eget trykkeri i kælderen under sit hus, og frem til 1968 satte og trykte han sin avis selv. I starten, hvor oplaget var på 900 eksemplarer, med hjælp fra nogle kammerater og i en periode med en ansat typograf, men ellers ene mand. Hans mor hjalp med at dele aviserne ud i Hareskov, efterfølgende blev det postvæsenets opgave.

I mere end 70 år var Hareskov-Værløse Avis garant for at videndele lokalt stof, som husstandsomdelt gratisavis. Den trykte udgave af Hareskov-Værløse Avis udkom i perioden 1945-2007 i alt i 62 år, trykningen stoppede da den nye Furesø Kommune ikke ønskede at annoncere i avisen. Annonceindtægter var avisens eksistensgrundlag.

Kaj Øgaard Sørensen havde nogle enkle grundprincipper for sin avis: “Man skal ikke lægge sig ud med borgerne, man skal ikke markedsføre sine egne ideer og det er annoncørerne selv, der skal sælge deres varer. Ikke Kajs Avis.”

Kajs Avis udkom fra 1999 tillige som net-avis. I alle årene udgjorde Kaj Øgaard Sørensen alle rollerne omkring hele avisens drift, redaktion samt annoncesalg. En uoverstigelig opgave for de fleste, som vidner om en ægte ildsjæl, der med Kaj Øgaard Sørensens ihærdighed, flid og snilde fik gennemført et så stort projekt og med en redaktionel produktion af så lang en varighed.
Den gamle sættemaskine, håndsætteriet og den fodbetjente 'fluesmækker'-trykpresse gik allerede på pension i 60'erne, da Hareskov-Værløse Avis gik over til offset.

I 2002 modtog han Værløse Kommunes Kulturpris for den lokale betydning af udgivelsen Hareskov-Værløse Avis.

Museet for Kajs Avis blev åbnet i 2004 og betragtes som et af de mindste pressemuseer i Danmark. Med økonomisk støtte fra Værløse Kommune, men i endnu højere grad spillede ildsjæle fra Gadekærsgruppen under Værløseegnens Historiske Forening, en kæmpe rolle. De frivillige havde med deres håndværksmæssige indsigt og mange gode kræfter hentet materialer til indretning af Museet for Kajs Avis.

I 2007 blev Værløse Museum en del af den selvejende institution Furesø Museer under Furesø Kommune, her indgår bl.a. Museet for Kajs Avis.

I 2015 kunne Hareskov-Værløse Avis fejre 70 års udgivelse, og det var en rekord der fik opmærksomhed, men allerede i 2011 fik avisen og Kaj Øgaard Sørensen en plads i Guinness Book of Records.

Hareskov-Værløse Avis var nok ikke lige det, vi normalt vil sige om et holdningstidende, snarere har redaktøren, som autodidakt journalist, en kritisk pen over for det bestående, særligt den til enhver tid siddende eller udøvende magt - det være sig på tinge, i Sognerådet eller Kommunalbestyrelsen som amtsråd. Alle politikere - høj som lav - kunne få et rap og dermed en omtale, som de måske gerne ville have været foruden. Kaj Øgaard Sørensen havde styr på historikken, også hvis nogle politikere skulle have glemt, hvad de tidligere havde udtalt eller besluttet. Og intet - stort som småt - undgik avisens opmærksomhed.

Hareskov-Værløse Avis udkom hver torsdag, nemlig dagen efter kommunalbestyrelsesmøde onsdag aften. Det var noget af en udfordring, når kommunens budget var på dagsordenen, så blev det ofte sent inden kommunalbestyrelsesmødet var afsluttet. Her skal man tage i betragtning, at Kaj Øgaard Sørensen kørte hele vejen til Vordingborg fra Værløse for at aflevere den færdige avis på trykkeriet, overnattede på en kro og kørte tilbage med ugens nyheder - der af de lokale omtaltes som Kajs Avis, ligesom redaktøren selv bare er Kaj. Men hvert fjerde år udkom avisen om onsdagen, og det var når kommunalvalget om tirsdagen havde fundet sted. For Hareskov-Værløse Avis var den første der kunne formidle valgresultaterne!

Da jeg i midten af 1990'erne bosatte mig i Hareskovby og første gang åbnede en udgave af Hareskov-Værløse Avis, troede jeg, det var en religiøs sekt, der stod bag, og smed straks avisen ud. Men vi kan jo alle blive klogere, for layoutet snød jo. Nok var avisen ikke i et moderne format, opsats ej heller og indholdet virkede som noget, der tilfældigt var kastet ind, hvor der var plads.

Efterfølgende har jeg tænkt, at Kaj Øgaard Sørensen var meget længere fremme for sin tid, end jeg gik og troede. Den klassiske metode med at læse en avis, kunne jeg ikke anvende, jeg blev nødt til at gå alle sider igennem for at finde en sag, der interesserede. Det var jo smart konstrueret, i disse tider hvor der anvendes meget store beløb på markedsføring, fremtvang denne metode, at læserens øjne passerede alle annoncer.

Kaj Øgaard Sørensen sov stille ind på Ryetbo Plejehjem 30. maj 2017, han blev 95 år.

Æret være hans minde.

Publiceret 07 June 2017 13:14

SENESTE TV