Foto fra det første vælgermøde forud for kommunalvalget. Mødet fandt sted på Laanshøj og var arrangeret af Beboerforeningen Laanshøj. Foto: Beboerforeningen Laanshøj

Foto fra det første vælgermøde forud for kommunalvalget. Mødet fandt sted på Laanshøj og var arrangeret af Beboerforeningen Laanshøj. Foto: Beboerforeningen Laanshøj

Klare meldinger på det første vælgermøde

Det første vælgermøde forud for kommunalvalget 2017 fandt sted ved Grundlovsarrangement på Laanshøj

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Beboerforeningen Laanshøj havde inviteret beboerne og fire politikere på tværs af det politiske spektrum, da kommunens første vælgermøde forud for kommunalvalget 2017 fandt sted ved et Grundlovsarrangement på Laanshøj 5. juni.

Politikerne - de fleste af dem nyopstillede - var indbudt til en snak om deres syn på flyvestationens udvikling, trafik, skoler, naturbevarelse versus boligvækst og borgerindragelse.

I panelet sad Tine Hessner (Radikale), Ole Holleufer (Liberal Alliance), Anders Bache (Enhedslisten) og Hanne Juel (Alternativet), og ifølge Beboerforeningen Laanshøj kom de med klare udmeldinger om nogle af deres mærkesager, hvilket gav tilhørerne en god fornemmelse af fire forskellige partier - også lokalpolitisk.

'Politikerne fik omvendt lidt at tænke over gennem de fremmødtes spørgsmål, bl.a. om den manglende helhedstænkning for aktivitetstyper og støjniveauer for de samlede aktiviteter på flyvestationen, og om kapaciteten på fremtidens skoler og institutioner i Værløse og Jonstrup, når Sydlejren og Laanshøj er fuldt udbygget. De fik også en bunden opgave i at få løst trafiksituationen på Kirke Værløsevej, før de tænker på nogen som helst nye former for udvikling. Alle politikere takkede for de mange gode idéer til deres videre politiske arbejde og valgkamp,' hedder det i et referat fra Beboerforeningen Laanshøj.

Læs også: Enighed om grundlag for borgerligt ledet Furesø

Ifølge referatet sluttede mødet med, at de fire politikere kvitterede overfor Laanshøjs beboere med et godt råd:

“Fortsæt med at være vagthund og brug jeres professionelle ressourcer til at skabe bedre helheder i kommunens udvikling - vi politikere har brug for det,” sagde Ole Holleufer.
Tine Hessner sagde: “Tænk bredere end jeres eget område og alliér jer med andre borgere i kommunen omkring de store spørgsmål”.

Anders Bache foreslog, at Grundlovmødet på Laanshøj blev en ny tradition i Furesø, da rammerne i den lille æblelund efter hans mening viste sig at være helt perfekte til formålet.

Hanne Juel opfordrede til “at fortsætte med at kæmpe for gennemsigtighed og for at forholdene for skoler og daginstitutioner ikke bliver forringede.”

Formanden for beboerforeningen konkluderer:

“I Beboerforeningen Laanshøj takker vi for de gode råd, og særligt det sidste giver inspiration til at skabe en god ramme for dialog med det nyvalgte byråd i foråret 2018,” siger Henriette Moos, der ønsker alle fire politikere en god valgkamp.

Publiceret 08 June 2017 08:00

SENESTE TV