Ny aftale skal styrke skolerne i Furesø

Rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, mindre bureaukrati, mindre sygefravær og mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden er de bærende elementer i en ny aftale indgået mellem Furesø Kommune, Furesø Lærerkreds og Skolelederfore

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

'En endnu bedre folkeskole i Furesø' hedder den nye aftale, der er et tillæg til den fælles forståelse om lærernes og pædagogernes arbejdstid, som blev formuleret i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2014/15. Det første skoleår uden en centralt aftalt arbejdstidsaftale på skoleområdet.

Formand for Furesø Lærerkreds, Louise Brandt, lægger ikke skjul på, at lærerkredsen gennem længere tid har ønsket bedre forhold, så de kan leve op til de høje ambitioner, der er på skolerne i Furesø. Hun er derfor rigtig glad og stolt på vegne af alle lærerne i Furesø over indgåelsen af den nye aftale.

“Vi er i Furesø gode til at udvikle løsninger sammen. Det gjorde vi allerede i sin tid, da vi lavede vores første fælles forståelse. Det gode samarbejde er helt afgørende for, at vi kan forene alle kræfter om at lave den gode skole, som vi gør i Furesø. Lærerne har knoklet og løst opgaverne med indførelse af folkeskolereformen på bedste vis. Det er en cadeau til det gode arbejde, at man politisk nu også giver os dette skulderklap,” siger hun.

Hun peger på, at lærerne har brug for hele tiden at udvikle deres faglighed og kunne lave nye eksperimenterende undervisningsformer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. De skal bruge deres kompetencer bedst muligt til gavn for børnenes faglige og dannelsesmæssige udvikling, og det støtter aftalen op om.

“Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen og Børne- og skoleudvalget i Furesø, på trods af økonomiske udfordringer, og det ser jeg frem til fortsat i de kommende år,” siger hun.

Fokus på de nye lærere – og de gamle

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Henrik Poulsen (A), deler glæden over aftalen og håber, at Byrådet støtter op om den, når den skal behandles endeligt 28. juni.

“Kvalificerede og engagerede lærere til vores folkeskoler i Furesø er en vigtig forudsætning for, at vi kan fastholde og fortsat udvikle den høje kvalitet, vi har på skoleområdet. Vi vil simpelthen have de bedste lærere til kommunen, og vi vil i al ubeskedenhed fastholde alle vores dygtige lærere i folkeskolen. Det er nøglen til de gode skoler, vi har, og de fremragende resultater vi ser,” siger han.

Aftalen lægger vægt på, at nyansatte gennem et introduktionsforløb får en tryg og solid start på lærerjobbet.

“Vi ved fra undersøgelser, at mange af de nye lærere rundt om i landet hurtigt slipper jobbet, fordi der ikke er opmærksomhed nok på at guide dem ind i den verden, som en skoledag er. Det sikrer vi med en mentorordning for alle nyuddannede lærere. Der bliver tid til at udvikle sig i jobbet ved en reduceret undervisningstid på 30 timer i det første års ansættelse. Helt konkret skal den ekstra tid bruges til sammen med en mentor at udvikle sin undervisningspraksis, få konstruktivt feedback og dygtiggøre sig i løbet af det første års ansættelse,” forklarer Henrik Poulsen.

Fokus i aftalen er ikke kun på nye lærere, men på alle lærere. Med aftalen nedsættes den gennemsnitlige årlige undervisningstid således fra 765 til 760 gældende fra den 1. august 2018. Det betyder, at muligheden for at forberede sig forbedres generelt, anføres det i en pressemeddelelse.

“Det er rigtig fint og et godt signal til vores lærere, at vi vil give dem yderligere tid til det,” fastslår Henrik Poulsen.

Flere midler skal tilføres

Aftalen vil medføre en udgift på 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019. Budget 2018 indeholder 1 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet, som foreslås anvendt til finansiering af aftalen. Merudgiften udgør herefter 0,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år, da puljen på 1 mio. kr. kun er bevilget til og med 2018.

Finansiering af merudgiften i 2018 skal enten findes ved en intern omprioritering inden for skoleområdets samlede ramme eller ved at tilføre området midler i forbindelse med ændringer til budget 2018-2021.

“Politisk vil vi sikre, at der kommer yderligere midler til skolerne, der kan realisere ambitionerne med denne aftale. Det sagde vi i budgetforliget sidste år, og det står vi ved. Det skal ikke ske ved reduktion af holdtimer, lejrskoler eller skole-hjemsamarbejde. Skolerne arbejder fortsat med reduktion af sygefravær og yderligere forslag til afbureaukratisering ligesom alle andre institutioner i kommunen gør. Det er en del af vores dna i Furesø, at vi til enhver tid skal være så effektive som muligt, så vi har de bedste muligheder for at løse vores kerneopgaver,” siger Henrik Poulsen.

Publiceret 13 June 2017 14:30

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV