Planerne for Sydlejren bør have Byplanprisen 2017, mener Bofællesskabet Mageløse.

Planerne for Sydlejren bør have Byplanprisen 2017, mener Bofællesskabet Mageløse.

Nybyggere indstiller Sydlejren til pris

Planerne for et nyt byområde, Sydlejren, på den tidligere Flyvestation Værløse har så store kvaliteter, at parterne bag fortjener Byplanprisen 2017. Det mener Bofællesskabet Mageløse, der har indstillet kommune og ejendomsselskab til prisen

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Nyt møder gammelt i 'Helhedsplanen for Sydlejren' på den nu nedlagte Flyvestation Værløse, og det sker med så stor respekt for områdets kulturhistorie og naturkvaliteter, at ejendomsselskabet Freja og Furesø Kommune fortjener at blive indstillet til Byplanprisen 2017 for deres arbejde med helhedsplanen.

Det mener initiativtagerne bag et nyt bofællessskab, 'Mageløse', der fra efteråret 2018 flytter ind i Sydlejren, det nye boligområde med godt 430 boliger i den sydlige del af den tidligere militære flyvestation tæt på København.

Med sin tre kilometer lange asfalt-landingsbane omgivet af natur og rekreative arealer på størrelse med Eremitagesletten er Flyvestationen blevet et populært udflugtsmål i Storkøbenhavn, hvor flere altså nu også får mulighed for at bosætte sig.

“Furesø Kommune tør bryde med vanetænkning og de bebyggelsesformer, der er størst efterspørgsel på for at realisere planens visioner - og kommunen har formået at fastholde det høje ambitionsniveau gennem lokalplanprocessen,” begrunder Søren Gabriel og Thomas Aabling på vegne af bofællesskabets 29 familier deres indstilling.

Familierne i alderen 0-72 år har fundet sammen efter en workshopproces, hvor Furesø Kommune i vinteren 2016 inviterede alle med bofællesskabstanker til at mødes og få hjælp til at udvikle deres ideer samen.

Et godt værktøj

Og netop kommunens rolle i at opstarte Bofællesskabet Mageløse bliver fremhævet i indstillingen, hvor også helhedsplanen fra Freja ejendomme og den medfølgende designmanual og lokalplan har været gode arbejdsredskaber i bofællesskabets proces med at definere sig selv, særligt i begyndelsen, fortæller Søren Gabriel, medlem af Byggegruppe og Arkitektgruppe hos Bofællesskabet Mageløse.

“29 meget forskellige familier uden forhåndskendskab til hinanden har skullet enes om at se nogenlunde i samme retning om noget så centralt som, hvordan vi skal bo og leve. Her har planerne og især helhedsplanens analyse af området og visionerne for Sydlejren været en uundværlig rettesnor,” siger han.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) takker for indstillingen og glæder sig til at byde de nye borgere velkommen i 2018.

“En undersøgelse har netop udnævnt Furesø til at være den kommune i landet, flest borgere vil anbefale andre at flytte til. Det forudsætter et varieret boligudbud, og at vi er åbne for forskellige boformer. Med helhedsplanen har parterne bag haft fokus på at udvikle Sydlejren til et område med sin egen identitet, som samtidig indgår og bidrager til den samlede udvikling af Flyvestationen. Derfor er det et stort skulderklap, at familier på vej hertil siger, at vi har banet en god vej for dem, og at de kan se et liv for sig i de rammer, vi har udstukket,” siger Ole Bondo Christensen.

John Ingemann Allentoft (C), formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø er tilsvarende meget beæret over indstillingen:

“Visionen om, at Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune og kunne leve op til forventningerne om mange forskellige boligformer af høj kvalitet, har været det afgørende omdrejningspunkt i arbejdet med udviklingen af dette område - derfor er det en meget stor ære, at 29 familier vælger at anerkende parternes arbejde på denne måde. Indstillingen er også en anerkendelse af det meget konstruktive samarbejde, vi har haft med Freja ejendomme,” siger han.

Direktør Karen Mosbech fra Freja ejendomme A/S siger:

“Hos Freja ejendomme er vi overbevist om, at Sydlejren bliver et meget spændende byområde med en blanding af kreative erhverv og unikke boligområder. Der har både fra professionelle bygherrer og private bofællesskaber været stor interesse for områdets særlige blanding af natur og kultur. Vi håber, at de mange nye tilflyttere vil få glæde af de fantastiske herlighedsværdier i området.

Fakta

Helhedsplanen for Sydlejren er tegnet med hjælp fra de to tegnestuer Cobe og Tredje Natur. Målet for Sydlejren på Flyvestationen er en helt ny bydel med 430 nye attraktive boliger.

Det kreative erhvervsliv omkring filmstationen skal videreudvikles, og samtidig skal udviklingen af Sydlejren spille sammen med de enestående muligheder for natur-, kultur- og friluftsoplevelser på hele flyvestationens område.

I oktober 2017 uddeles Byplanprisen for 22. gang af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening. I 2016 gik prisen til Aalborg Kommune for den flotte og gennemførte realisering af projekterne på havnefronten.

Publiceret 13 June 2017 07:00

SENESTE TV