Hjælp naturen:

Væk med invasive planter

Kommunen, borgere, DN Furesø og Naturstyrelsen arbejder sammen for at gøre vores natur mere mangfoldig

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante, der - hvis den ikke bekæmpes - vil brede sig på de naturlige planters bekostning og til direkte gene for mennesker ved dens giftige saft. Der er dog rigtig godt styr på bekæmpelsen af planten i Furesø Kommune, hvilket b.la. skyldes, at kommunen har lovhjemmel til at kræve den fjernet på private arealer og haft en indsatsplan kørende i syv år.

Der er rigtig mange andre planter, som er uønskede i vores natur. Man kan læse mere om dette på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk.

På listen er to arter af Gyldenris, som har en stor evne til at sprede sig – både ved frø og udløbere. Se bare på de store gule bestande ved motorveje og jernbaneskråninger. En gruppe borgere, 'De Invasive', har i en del år hjulpet til med at bekæmpe både Bjørneklo og Gyldenris.

'Vi har lavet bekæmpelsesaftener, hvor vi i samarbejde med kommunens driftsgård har fjernet eller skærmkappet Bjørneklo og optrukket eller le-slået Gyldenris. Desuden er der borgere i hele kommunen, der har påtaget sig at holde øje med de områder, som har været plaget af Bjørneklo. Plantens frø kan komme til spiring efter at have ligget i jorden i over 10 år,' lyder meldingen fra 'De Invasive'.

Man kan som borger indberette sine egne fund af Kæmpe-Bjørneklo på kommunens hjemmeside under 'borgertip'.

Gruppen 'De Invasive' har også et samarbejde med Naturstyrelsen, idet man i flere år ved midsommertid har inviteret til en eftermiddag i Hareskovene, hvor man kan hjælpe med at fjerne mindre bestande af Gyldenris. Skovens folk arbejder denne dag med deres maskiner, og gruppen hjælper ved at optrække med håndkraft på steder, hvor denne metode er virkningsfuld.

'I år inviterer vi og Naturstyrelsen til at give naturen en hjælpende hånd tirsdag 20. juni. Vi mødes i Store Hareskov ved den store jagtstjerne hvor Gl. Jagtvej, Sorte Spor og Grønnevej krydses, KRAK (2009) 116 D5, tirsdag 20. juni fra kl. 16-18. Medbring blot et par handsker og fornuftigt tøj,' lyder det fra gruppen.

Tilmelding senest 18. juni til Hanne Juel: juelhanne@hotmail.com. Naturstyrelsen giver efter cirka halvanden times arbejde en sandwich og drikkelse og fortæller gerne om de forskellige tiltag, der gøres i de lokale skove.

Mødestedet 20. juni.

Mødestedet 20. juni.

Publiceret 14 June 2017 10:00

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV