Kaja Pihl (tv) og Elsebeth Lauridsen har sammen stået bag de mange aktiviteter mellem flygtninge og danskere i Furesø, men nu er det slut. Bestyrelsen har frataget de to ildsjæle deres opgaver efter samarbejdsvanskeligheder, lyder det fra Tine Sahlgren, der er formand for Røde Kors Furesø.Arkivfoto: Helene Stolle

Kaja Pihl (tv) og Elsebeth Lauridsen har sammen stået bag de mange aktiviteter mellem flygtninge og danskere i Furesø, men nu er det slut. Bestyrelsen har frataget de to ildsjæle deres opgaver efter samarbejdsvanskeligheder, lyder det fra Tine Sahlgren, der er formand for Røde Kors Furesø.Arkivfoto: Helene Stolle

Frivillige i Røde Kors frataget deres opgave:

“Det er virkelig trist”

Elsebeth Lauridsen og Kaja Pihl har sammen udgjort den duo, der i flere år har koordineret aktiviteter for flygtninge i Furesø, men nu er det slut. “Vi er i chok”, siger de

Af
Helene Stolle

Der er uro blandt de frivillige hos Røde Kors Furesø. To af foreningens frivillige ildsjæle, Elsebeth Lauridsen og Kaja Pihl, er nemlig blevet frataget deres roller som koordinatorer for aktivitetsdelen på integrationsområdet. Men ingen forstår helt hvorfor, mindst af alt de to frivillige selv.
“Vi står totalt uforstående og magtesløse overfor det, for vi brænder for det frivillige arbejde og for at få integrationen til at lykkes bedst muligt i Furesø”, siger Kaja Pihl til Furesø Avis.

Samarbejdsvanskeligheder

I en mail til de frivillige i den lokale afdeling af Røde Kors skriver formanden Tine Sahlgren:
“Efter længere tids voksende vanskeligheder i samarbejdet mellem aktivitetsledelsen, den øvrige Røde Kors-organisation og andre samarbejdspartnere besluttede bestyrelsen for Røde Kors Furesø i begyndelsen af juni, at de to hidtidige ledere ikke længere kan lede aktiviteten 'Venner viser vej', hvor flygtninge og indvandrere bringes sammen med lokale ildsjæle, som støtter og hjælper de nye danskere. Det dårlige samarbejde og den dårlige omgangstone stillede sig i vejen for det egentlige formål: At hjælpe mennesker til rette i det danske samfund”.
Læs også: "Man bliver i godt humør af at hjælpe andre"
Ifølge Elsebeth Lauridsen er det rigtigt, at der har været nogle uoverensstemmelser på et par enkelte møder, men ikke noget hun anser som værende ødelæggende for samarbejdet. Derfor har hun også bedt bestyrelsen om et møde for at få klarhed over sagen.
“Men jeg kan ikke få en redegørelse”, siger hun og lægger ikke skjul på, at hun er ked af at blive frataget sin opgave.
“Jeg har sammen med Kaja brændt for at hjælpe flygtningene på vej i Furesø, og vi har hele vejen igennem haft stor opbakning blandt andre frivillige og flygtningene. Så ja, jeg er dybt chokeret”, siger hun til Furesø Avis.
Elsebeth Lauridsen blev orienteret om bestyrelsens beslutning om at fratage hende rollen som koordinator for integrationsindsatsen i midten af juni, og siden da har hun sammen med Kaja Pihl bedt om et møde for at få en uddybende forklaring. Bestyrelsen har ifølge Elsebeth Lauridsen og Kaja Pihl dog ikke villet mødes med begge koordinatorer men kun med Elsebeth Lauridsen, som stadig ikke mener, at hun har fået en ordentlig forklaring. Samtidig er der gået en mail ud til de frivillige i Røde Kors Furesø om, at også Kaja Pihl er frataget sin koordinatorrolle.
 
Fik du læst: Line og Rolf gjorde deres drøm til virkelighed: Åbnede børnehave for hunde 
“Det er åbenbart den måde, bestyrelsen vælger at orientere mig på”, siger Kaja Pihl og understreger, at hun dog havde skrevet til bestyrelsen, inden den mail gik ud, at hun selv valgte at trække sig fra koordinatorrollen.

Undervejs i et stykke tid

Overfor Furesø Avis slår Tine Sahlgren fast, at det ærgrer hende, at samarbejdet med de to ildsjæle ikke længere kan forstætte.
“Det har været undervejs i et stykke tid. Vi i bestyrelsen har følt, at både Kaja og Elsebeth var af den opfattelse, at vi blandede os for meget i deres arbejde.At de gerne vil køre det hele selv. Sådan fungerer det ikke. Vi har mange aktiviteter i Røde Kors Furesø, og vi ønsker, at de forskellige aktiviteter kan arbejde sammen på tværs. Derfor stopper vi samarbejdet”, siger hun.

En skam for integrationen

Gennem de seneste år har Elsebeth Lauridsen og Kaja Pihl arrangeret mange aktiviteter som udflugter, fællesspisninger og andre kom-sammener mellem flygtninge og danskere. Aktiviteter der var årsag til, at projektet 'Venner viser vej' var blandt de nominerede til Kulturprisen i Furesø sidste år. Men nu er det slut.
“Selvom vi ikke forstår, hvad der er sket, og vi selvfølgelig er både kede af det og sårede over at blive frataget vores roller, så er de egentlige tabere jo flygtningene. Det har jo været for dem og integrationen, at vi har gjort alt det her. Og vi har lagt mange, mange timer i det. De er ikke noget, man bare kan gøre med venstre hånd”, siger Kaja Pihl og lægger ikke skjul på, at hun tvivler på, at bestyrelsen kan finde andre frivillige, der vil lægge lige så mange timer og kræfter i arbejdet.
Det mener Tine Sahlgren dog ikke bliver et problem.
“I første omgang bliver det os i bestyrelsen, der vil varetage opgaverne, og det skal nok komme til at fungere på et acceptabelt niveau”, siger hun til Furesø Avis.

Vigtigt at fortsætte

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) lægger ikke skjul på, hvor vigtig de frivillige aktiviteter er for integrationsindsatsen.
“De frivillige har været med til at tage hånd om vores nye borgere og sørget for at flygtninge har fået mulighed for aktiviteter i fritiden, deltagelse i foreningslivet, hurtigere indlæring af dansk og givet dem et større indblik i det danske samfund. Elsebeth og Kaja har som koordinatorer ydet en kæmpe frivillig indsats, som jeg gerne vil sige dem et stort tak for”, siger han og understreger, at han håber, samarbejdet med Røde Kors kan fortsætte:
“Det er afgørende, at vi kan fortsætte et godt samarbejde om at løse integrationsopgaven også fremover”.

null

Publiceret 03 July 2017 12:03