Ny kommuneplan sendt i høring - se den her

Furesø Kommune har netop sendt en ny kommuneplan i høring de næste 11 uger

Furesøs nye kommuneplan er lige på trapperne. Undervejs i processen har borgerne været på bustur og til workshop, og nu bliver planen sendt i høring de næste 11 uger. Det vedtog byrådet forleden.
”Kommuneplanen er det fundament, hele kommunens udvikling bygger på. Det er et vigtigt dokument, som er med til at forme fremtiden for alle os, der bor og arbejder i kommunen. Har du holdninger til, hvordan tingene skal udvikle sig omkring dig, skal du orientere dig i kommuneplanen og sørge for at få indflydelse på den”, siger John Ingemann Allentoft (C), der er formand for Furesø Kommunes miljø-, plan- og teknikudvalg.
Læs også: Klip hækken - ellers kommer kommunen og gør det for dig på din regning
Han fortæller, at mange borgere og foreninger allerede har bidraget til det udkast, som Furesøs Byråd nu sender i høring.
”Vi forlænger høringsprocessen til 11 uger på grund af sommerferien. Indtil midt i september kan du altså komme frem med dine synspunkter om den revision, vi har lavet af planen, inden vi endeligt vedtager den reviderede kommuneplan. Formentligt inden udgangen af 2017. Det er nemlig det afgående byråds ambition at få kommuneplanen på plads, før det nyvalgte byråd tager over”, fortæller John Ingemann Allentoft i en pressemeddelelse fra kommunen.
Se den nye kommuneplan her

Revideret plan

Det er ikke hele kommuneplanen, som bliver revideret denne gang. Fire temaer er særligt udvalgt til denne revision af kommuneplanen, mens andre dele blot er blevet opdateret. Forslag til kommuneplan 2017 bygger således videre på den eksisterende kommuneplan fra 2013, kommunens plan- og agenda 21 strategi og en række andre politikker og strategier, fortæller næstformanden for miljø-. plan- og teknikudvalget, Lene Munch-Petersen (S). ”Formålet med en kommuneplansproces er at afveje forskelligrettede interesser og synspunkter, hvor så mange synspunkter som muligt kommer i spil så tidligt som muligt. Men to synspunkter kan være hinandens modsætninger, så alle input kan i sagens natur ikke skrives ind”, siger hun.
Fik du læst: Frivillige i Røde Kors frataget deres opgave: "Det er virkelig trist"
Mange input fra borgere og foreninger er allerede indarbejdet i revisionen af de fire temaer, blandt andet efter en bustur og efterfølgende workshop arrangeret i samarbejde med Miljørådet. Her drøftede deltagerne mulighederne i det åbne land, udviklingsmuligheder i erhvervsområderne, spørgsmålet om byfortætning i Farum og Værløse, og ideer til udvikling af byernes centre.
Senest har der i juni været afholdt informationsmøde om SAVE-registrering af bygninger fra før år 1900 i det åbne land. Altså en registrering af bevaringsværdige bygninger, der er en vigtig del af kommunens kulturhistorie.
Se den ny kommuneplan her
”Kommuneplanen er et digert værk, men det er her, vi får sikret kvaliteterne i Furesøs åbne land og fastlagt, hvor vi mener, byen stopper. Det er en hårfin balance mellem interesser, og derfor er jeg også godt tilfreds med den foreliggende revision af kommuneplanen”, siger Lene Munch-Petersen i pressemeddelelsen fra kommunen.
Du kan også se hele kommuneplanen på www.furesoe.dk/kommuneplan2017 og på www.furesoe.dk/høringer.
mw

null

Publiceret 05 July 2017 17:00

SENESTE TV