Politiet:

"Skru så ned for den musik"

Af
Martin Warming

Martin Warming

Du kender det sikkert selv: Alle de andre holder sommerferie, men du skal selv op på arbejde i morgen, og du vil derfor godt have din skønhedssøvn, som du plejer. 
Men sommerferie er lig med lyse nætter, samvær med venner og musik - til tider høj musik - til at sætte stemningen.
"Men ikke al musik er sød musik – især ikke, hvis musikken er meget høj og bliver spillet på tidspunkter, hvor andre gerne vil have nattero", lyder det fra Nordsjællands Politi, der i disse uger modtager en lind strøm af anmeldelser om 'musik til ulempe', som politiet kalder det.
"Nordsjællands Politi modtager jævnligt henvendelser om høj og generende musik og minder om, at brug af musikanlæg, højttalere mv. ikke er tilladt, når det kan være til ulempe for forbipasserende eller omkringboende", lyder det fra politiet.
I den såkaldte 'ordensbekendtgørelse' står der i øvrigt: "Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende".

Publiceret 13 July 2017 08:44

SENESTE TV