Den smukke hovedport til Farumgård. Det er her fra offentligheden har kunnet gå igennem for at komme ned til Farum Sø - men efter et overfald på Farumgårds havemand har ejeren Kresten Bergsøe set sig nødsaget til at lukke for adgangen. Det ærgrer mange beboere i området. Foto: Helene Holm Stolle

Den smukke hovedport til Farumgård. Det er her fra offentligheden har kunnet gå igennem for at komme ned til Farum Sø - men efter et overfald på Farumgårds havemand har ejeren Kresten Bergsøe set sig nødsaget til at lukke for adgangen. Det ærgrer mange beboere i området. Foto: Helene Holm Stolle

Efter trusler om vold og overfald:

Farumgårdejer har måtte lukke offentlig sti

Den seneste tid har offentligheden ikke kunnet nyde en gåtur ved Farumgård. Ejeren, Kresten Bergsøe, har nemlig måtte spærre adgangen, efter herregårdens havemand blev overfaldet

Af
Helene Stolle

Rigtig mange mennesker holder af at gå en tur omkring Farum Sø og ikke mindst på det stistykke, der fører gennem parken ved den privatejet herregård Farumgård. Men det kan de ikke i øjeblikket. Stien er nemlig blevet lukket.
“Vi er blevet nødt til det, fordi vores medarbejder er blevet udsat for vold, og familiemedlemmer er blevet truet”, siger Kresten Bergsøe fra Farumgård til Furesø Avis og beklager samtidig, at det er nødvendigt at lukke adgangen.
“Men det er en beslutning, vi blev nødt til at tage, da vores havemand blev slået ned - fordi han bad en cyklist om at trække cyklen”, fortæller Kresten Bergsøe og understreger, at han i flere omgange de sidste 13 år har været i dialog med Furesø Kommune om at finde en alternativ stiføring. Sådan som den offentlige sti i dag forløber, kommer offentligheden nemlig meget tæt på beboerne, og det er langt fra alle, der tager hensyn til familiens privatliv.
Fik du læst: Rokkedyssegård: Passion, glæde og masser af arbejde 
“Størstedelen af de mennesker, der benytter sig af stien, følger selvfølgelig reglerne, men der er alligevel de seneste mange år flere og flere, der ikke gør. Vi oplever ofte, at folk kommer helt op til huset og kigger ind gennem vinduerne”, fortæller Kresten Bergsøe, der har tilbragt størstedelen af sit liv på Farumgård. Han kom der nemlig allerede som barn, da hans mormor ejede herregården.
“I virkeligheden er trafikken af mennesker, der nyder området en glæde, men omfanget af mennesker, der ikke overholder reglerne og ødelægger området har nået et niveau, der ikke er til at holde ud”, fortæller Kresten Bergsøe og forklarer også, at han altid har sagt til kommunen, at den dag hans familie eller ansatte bliver udsat for vold, vil han lukke stien. Helt som det er sket nu, hvilket er til stor beklagelse for mange borgere.

Naboerne er kede af det

“Vi er rigtig mange borgere, der sætter pris på at gå en tur gennem Farumgård og den smukke park. Derfor er vi oprigtigt kede af, at gennemgangen er lukket”, siger Lene Bang, der bor på Farumgårds Alle.
Selvom hun har forståelse for familien Bergsøes frustration over besøgendes ødelæggende og forstyrrende adfærd, mener hun ikke, at de bare kan lukke stien.
Fik du læst: FCN: "Vi ligger nummer ét"
“De faktiske forhold er, at der er tinglyst offentlig adgang til parken, så man kan ikke bare lukke den. Det er i strid med fredningsbestemmelserne. Adgangen har eksisteret i mange, mange år, og så vidt jeg ved, har der ikke været problemer med den offentlige adgang før nu. Derfor må vi finde en løsning, så den smukke park igen åbnes for offentligheden under respekt for privatlivets fred”, siger hun.
Helt sådan forholder det sig dog ikke, forklarer Kresten Bergsøe.
“Det fremgår af tinglysningen, at ejeren kan tilbagekalde tilladelsen (den offentlige adgang, red.), såfremt den er til væsentlig gene. Det er min vurdering, at vi med trusler om vold og det seneste overfald befinder os i netop denne situation”, siger han.
En anden beboer på Farumgårds Allé, Peter Starup, ærgrer sig også over lukningen af stien.
“Det er trist, at enkeltpersoner ikke kan opføre sig ordentligt, men det kan ikke komme på tale at lukke af for offentlighedens adgang til stien. Vi lukker ej heller Farum Hovedgade, fordi enkelte kører for stærkt eller Furesøbad, fordi nogen kommer op at slås”, skriver han i et debatindlæg på furesøavis.dk, hvor han også skriver, at i et referat fra miljø-, teknik og erhvervsudvalget fra 12. september 2013 fremgår følgende: “Efter en kendelse fra Overfredningsnævnet har offentligheden færdselsret til Farumgård via et stiforløb gennem Farumgård”.
Men her mener Kresten Bergsøe, at Peter Starup glemmer, at der er forskel på offentlig og privat ejendom.

Lene Bang er en af de beboere i området, der er meget kede af, at den offentlige adgang til Farumgård er spærret af.

Lene Bang er en af de beboere i området, der er meget kede af, at den offentlige adgang til Farumgård er spærret af. "Der må kunne findes en løsnings", siger hun.

Fredning begrænser

Den offentlige adgang gennem Farumgård har eksisteret siden 1949, og den er underlagt fredningsbestemmelser, hvilket gør det svært at ændre. Men Kresten Bergsøe håber, at der snart findes en løsning til gavn for både hans familie og offentligheden.
“Jeg har ingen intentioner om at afspærre offentligheden adgangen til området, men sådan, som stien er i dag, er svært foreneligt med Farumgård som privat bolig”, siger han og fortsætter:
“Jeg håber og regner med, at vi med borgmesterens hjælp kan finde en løsning på problemet”, siger han.
 

Kresten Bergsøe har hængt denne information op ved de lukkede indgange til Farumgård

Kresten Bergsøe har hængt denne information op ved de lukkede indgange til Farumgård

Publiceret 01 August 2017 00:00