"Lad os går forrest i Furesø og have en værdig død som et opmærksomhedsfelt og et indsatsområde i det politiske og strategiske arbejde", skriver Matilde Powers og Ilse Schødt.i dette debatindlæg. Arkivfoto

DEBAT:

"Lad Furesø gå forrest med at skabe fokus på en værdig død"

Matilde Powers, byrådskandidat for Socialdemokratiet, Tibberup Allé 39

Ligegyldigt om vi vil det eller ej, så bliver vi på et tidspunkt nødt til at forholde os til, at vi og vore kære skal dø. Vi ønsker alle, at døden skal foregå i så trygge, velordnede og rolige rammer som muligt. En interviewundersøgelse fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation viser, at langt de fleste af os ønsker at dø i eget hjem eller på et hospice, og det er vel netop fordi, vi opfatter disse som trygge og rolige rammer. Virkeligheden ser imidlertid helt anderledes ud. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 75 procent ender sine dage på et hospital eller et plejehjem, imens kun 25 procent dør i hjemmet eller på et hospice.
I Danmark byggede man netop det første hospice for at tilgodese borgernes ønske om, at dø i rolige rammer med kvalificeret personale omkring sig. Men da et ophold på hospice stadig er forbeholdt de få, har vi brug for, at viden omkring fx smertelindring og sorg i højere grad også bliver udbredt på hospitaler, plejehjem og i hjemmeplejen, så alle kan få en værdig død, uanset hvor de befinder sig. I Furesø kommune gør Ældresagens Vågekoner et stort stykke arbejde i forhold til at sikre nærvær og tryghed for de døende, men vi også har brug for at styrke den professionelle indsats, for at nå i mål.
Lad os gå forrest i Furesø og have en værdig død som et opmærksomhedsfelt og et indsatsområde i vores politiske og strategiske arbejde. Vi foreslår, at der laves en plan for palliativ-efteruddannelse af personalet, tilstrækkelige varme hænder til de døenede og de pårørende samt mulighed for trygge og rolige rammer i den sidste tid.
 Mathilde Powers, byrådskandidat for Socialdemokratiet og Ilse Schødt, kandidat til Seniorrådet

Publiceret 01 August 2017 14:53