Modelfoto

Modelfoto

DEBAT:

Offentlig sti spærret af grundejer

Af Peter Starup Farumgårds Alle 14 3520 Farum Jeg har den 13.07.2017 konstateret, at ejeren af Farumgård har valgt fysisk at spærre adgangen til den offentlige sti, som fører fra Farumgårds Alle, gennem Farumgård og til Søvej. Årsagen er, ifølge ejeren at nogen ikke har opført sig ordentligt, og at ejeren derfor ser sig nødsaget til afspærre stien. Der har været offentlig adgang til stien gennem Farumgård i generationer, og denne adgang er blevet bekræftet af Kommunen gennem mødereferat punkt 108 i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 12.09.2013. Her fremgår det: ”Efter en kendelse fra Overfredningsnævnet har offentligheden færdselsret til Farumgaard via et stiforløb gennem Farumgaard.” Det er trist, at enkeltpersoner ikke kan opføre sig ordentligt, men det kan ikke komme på tale at lukke af for offentlighedens adgang til stien. Vi lukker ej heller Farum Hovedgade, fordi enkelte kører for stærkt eller Furesøbad, fordi nogen kommer op at slås. Jeg vil derfor bede Kommunen om at rette henvendelse til ejeren og påtale, at adgangen til stien gennem Farumgård skal genskabes. Så undgår vi ligeledes at indblande politiet, som har andet at bruge tiden på.

Publiceret 01 August 2017 00:00