Viceborgmester:

"Erhvervsvenlighed skaber beskæftigelse for borgerne"

Af
Helene Stolle

Debatten mellem Enhedslistens Øjvind Vilshom og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (A) om erhvervsvenlighed contra borgervenlighed fortsætter. I en mail til Furesø Avis understreger Preben Sandberg Pettersson, at han ikke er i tvivl om, at kommunen ved at være imødekommende overfor erhvervslivet opnår en god beskæftigelseseffekt. Til gavn for borgerne i kommunen. 
Læs også: Enhedslisten: "Lad os være erhvervsvenlige ude skattelettelser"
"Vi er for fjerde år i træk blevet udnævnt som den mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland, takket være det gode samarbejde, og det betyder flere lokale virksomheder og arbejdspladser", skriver han og tilføjer, at det er et stort flertal i byrådet, der står bag aftalen med med de to lokale erhvervsforeninger, Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening, om beskæftigelse og praktik - en aftale, der vil komme til at berøre godt 800 borgere i løbet af dette år samt 2018 - mod at kommunen gradvist sænker dækningsafgiften. 
"Med aftalen udviser virksomhederne socialt ansvar og tager især de furesøborgere i beskæftigelse, der har svært ved at komme ind og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Flere furesøborgere bliver selvforsørgende, betaler skat og frigør kommunale budgetmidler, der er brugt til offentlig forsørgelse. De frigivne midler og den øgede skattebetaling kan anvendes til eksempelvis børneinstitutioner, skoler og ældrepleje", lyder det fra Preben Sandberg Pettersson, der fortsætter: 
Fik du læst: Ægtepar har ventet fire måneder på hjemmehjælp: "Vi har mistet tiltroen til kommunen"
"Der er nemlig tale om en 'noget for noget'-aftale, der både forpligter og tilskynder virksomhederne til en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser og beskæftigelse. Og virksomhederne yder en god indsats. Der er således alene i første halvår 2017 skabt beskæftigelse og praktik til 340 ledige. Ledigheden er generelt lav på under tre procent i Furesø, og vi har oplevet en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med 216 alene i 2017. Dermed tyder alt på, at de årlige aftaler om beskæftigelse og nedsættelse af dækningsafgiften er en succes for virksomhederne, furesøborgerne og kommunen - alle får noget for noget". 

null

Publiceret 08 August 2017 06:44

SENESTE TV