"Der er stadig borgere, der føler sig utrygge i Farum Midtpunkt. Det er uacceptabelt, og derfor har vi en fælles forpligtelse til at gøre en ekstra indsats i et godt samarbejde mellem Boligselskab, Blokråd, beboerne, kommunen og politiet", siger Ole Bondo Christensen. Arkivfoto

Bondo om Midtpunktet:

"Der skal være trygt at bo"

Efter de seneste dages fokus på problemerne med hashhandlen i Farum Midtpunkt har borgmester Ole Bondo Christensen (A) skrevet dette indlæg:
Farum Midtpunkt er en landsby i Furesø med 4.000 borgere og ramme for en god hverdag for de fleste. Jeg cykler igennem hver dag på vej til rådhuset. Jeg har boet der, og jeg kender rigtig mange, der har boet der i årtier, og som ikke kan forestille sig at bo andre steder.
Farum Midtpunkt er også en stor almen boligbebyggelse med den mangfoldighed og de udfordringer, det giver. For 10 år siden var Farum Midtpunkt præget af tomme lejligheder. Det er vendt. Nu er der ventelister.  Mange børnefamilier er flyttet ind i de seneste år. Det skyldes bl.a. et godt samarbejde mellem kommune og boligselskabe om at renovere lejligheder, skabe nye aktivitetspladser og tage fat i de boligsociale problemer.
Læs også: Beboer: Pushere kontrollerer Farum Midtpunkt
I sammenligning med andre store almene bebyggelser er problemerne i Farum Midtpunkt til at håndtere. Det betyder ikke, at alt er idyl. Langt fra. Som i andre boligområder er der en forholdsvis lille gruppe unge mænd, der sælger og ryger hash. De unge mænds adfærd skaber utryghed for andre beboere.
Furesø Boligselskab, Blokrådet, Politiet og Furesø Kommune har gennem længere tid arbejdet tæt sammen om udfordring. Der holdes møder hver 14. dag mellem parterne og beboerne inviteres også med til beboermøder om, hvad der kan gøres for at øge trygheden.
Politiets opgave er tage fat i hashhandlen og anden kriminalitet. Kommunen tager fat i de unge mennesker med tilbud om job, uddannelse og fritidsaktiviteter. Vi stiller krav og har forventninger om, at alle unge skal bidrage til fællesskabet. Vi har opsøgende gademedarbejdere, jobtilbud, uddannelsespladser, lommepengeprojekter og fritidsaktiviteter i samarbejde med lokale idrætsorganisationer. 
Lykkes vi med indsatsen? I en række tilfælde: Ja! Og jeg er en glad borgmester, når jeg møder nogle af de unge, der tidligere hang ud i blokkene og kan se, at de er kommet i gang med en lærerplads, et arbejde i et nedrivningsfirma eller et trænerkursus i den lokale bokseklub, for at nævne bare 3 helt konkrete eksempler på min vej inden for de seneste måneder.
Er vi i mål med indsatsen? Bestemt ikke! Der er stadig borgere, der føler sig utrygge i Farum Midtpunkt. Det er uacceptabelt, og derfor har vi en fælles forpligtelse til at gøre en ekstra indsats i et godt samarbejde mellem Boligselskab, Blokråd, beboerne, kommunen og politiet. 
Det næste fællesmøde om livets gang i landsbyen er den 31. august kl. 17-19 i Servicecentralen i Farum Midtpunkt. 
Vi glæder os til samarbejdet.
 

null

Publiceret 10 August 2017 07:14