DEBAT:

"Akut mangel på dagtilbud for demente borgere"

Helle Vallentin, byrådskandidat for Enhedslisten, Lillevangsvej 3 3520 Farum

I Furesø Kommune er der akut mangel på dagtilbud for demente borgere. Der eksisterer pt. kun aktivitetstilbud på Lillevang. Tilbuddet på Lillevang består hovedsageligt i siddende aktiviteter.
Borgere med demens, som har brug for at bruge hoved og krop mangler aktivitetstilbud der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov.
I Enhedslisten Furesø har vi fået kendskab til pårørende, der mangler tilbud til demente i familien. Pårørende fortæller at manglen på kvalificerede tilbud og professionel støtte har negative konsekvenser på de dementes udvikling og livsglæde. Hvilket fører til store problemer i allerede pressede familier.
Pårørende fortæller også, at der ikke i Furesø er grupper for pårørende, hvor de kan støtte og hjælpe hinanden i en svær situation. Det findes i rigtig mange andre kommuner.
Derfor vil Enhedslisten rejse spørgsmål i byrådet om Furesø Kommunes demenspolitik og planer om etablering af tilbud til demente og arbejde for flere og bedre tilbud for demente og deres pårørende i Furesø kommune.
 

Publiceret 20 August 2017 06:00

SENESTE TV