DEBAT:

"Korsbjergvænge er et beboelseskvarter - ikke en gennemkørselsvej"

Arne Ziegler, Ryttervænget 111, Byrådskandidat for Radikale

Den voksende mængde gennemkørende trafik af biler og lastbiler på Korsbjervænge bør reduceres. Det er et beboelseskvarter med mange børnefamilier og ved indgangen til området står skilte med Pas på legende børn.
Det er derfor uforståeligt, at Furesø kommune ikke allerede har gennemført en trafikplan og arbejdet med den løsning som lokalplan 70.7 peger på nemlig etablering af Brigadevej, der kan forbinde Regimentsvej med Vanddamsvej/Trevangsvej.
Brigadevej er udlagt på samme måde som Pionervej med fortov og cykelsti. Ved at lukke op mellem Regimentsvej og Vanddamsvej, skaber man en bilforbindelse på tværs af området, hvilket vil formindske trafikken væsentlig på Korsbjergvænge.

Publiceret 20 August 2017 06:00

SENESTE TV