Lene Bang er socialdemokratisk kandidat til november måneds kommunalvalg, Privatfoto

Lene Bang er socialdemokratisk kandidat til november måneds kommunalvalg, Privatfoto

DEBAT:

"Plejecentrene skal være attraktive"

Lene Bang (A), Farumgårds Allé 16, Farum

Socialdemokratiet har i de senere år lagt vægt på at øge antallet af senioregnede boliger og antal plejehjemspladser. Vi har, i et fint samarbejde med C og R inden for de seneste år etableret 200 flere senior-egnede boliger og udvidet antallet af plejehjemspladser gennem etablering af Svanepunktet og ombygning af Ryetbo.
Behovet for seniorboliger vil stige også i de kommende år. Derfor vil vi i samarbejde med Seniorrådet og Ældresagen udarbejde en langsigtet og sammenhængende plan for flere plejehjemspladser og flere senior-egnede boliger. Planen skal sikre, at antallet af boliger følger med det stigende antal ældre samtidig med, at vi forbedrer de enkelte boformer blandt andet ved at se på sammenhængen mellem seniorboliger og plejehjemspladser, og vi skal nedbringe ventelisterne til begge dele.
Plejecentrene skal opleves som et hjem for beboerne, og dermed være et attraktivt sted at leve sine sidste år.
Vi vil styrke samarbejdet med borgere, pårørende, region og seniorråd og afsætte ressourcer til hele ældreplejeområdet, så vi kan sikre et godt og værdigt liv til alle ældre.

Publiceret 23 August 2017 08:18