I næste uge skal furesøbørn blive endnu bedre til at vaske hænder

Forskellige aktiviteter skal lære borgerne om hygiejene

Sundhedsplejen i Furesø Kommune vil igen i år sætte fokus på hygiejnen i uge 38, som strækker sig fra 16. til 22. september. Der vil i ugen være forskellige aktiviteter særlig rettet til børn og forældre.
Det er Rådet for Bedre hygiejne, som igen i år opfordrer til at have fokus på hygiejnen, og der er i år tilmeldt 100 kommuner fra Danmark og Sverige til kampagneugen.

Hygiejnebod på torvet

Daginstitutionerne og dagplejen bliver kontaktet af sundhedsplejerskerne, som vil give ideer til ekstra indsats i forhold til håndhygiejne.
Eleverne i 2. klasserne får mulighed for at øve korrekt håndvask med håndvaskeøvelser, og de får diplomer og får en pjece til at tage med hjem til forældrene.
Fik du læst: Budgetforslag: Flere penge til børn og ældre
Endvidere kan borgerne besøge en hygiejnebod på Farum Bytorv fredag 22. september, hvor der vil være mulighed for at tale med to af kommunens sundhedsplejersker, som også vil uddele materiale og teste den aktuelle hygiejne.
Et af budskaberne fra sundhedsplejen er, at en af hverdagens bedste og sundeste vaner er faktisk noget så simpelt som at vaske hænder. Næsten al sygdom kommer nemlig ind i kroppen via ens egne hænder, så sæben er en god ven. Men hygiejne er også en god vane, der skal læres og øves - for borgerne såvel som de professionelle. jbeVidste du...

  • at over 30 procent af vuggestuens og børnehavens sygdomme kan forhindres med bedre håndvask?
  • at 20 procent af skolebørns sygdomme kan forhindres med bedre håndvask?
  • at man også skal vaske hænder derhjemme?
  • at samfundet sparer milliarder af kroner på manglende sygefravær, dødsfald m.m.
  • at man kan få mere information om hygiejneugen påhygiejneugen.dk ellerbedrehygiejne.dk.

Publiceret 11 September 2017 08:26

SENESTE TV