"Som følge af partiforeningens forudindtagede tilgang til mit virke i det dansk-tyrkiske foreningsliv og blinde tro på sandhedsværdien i onlineavisen Zetlands påstande om UETD Danmarks relation til det tyrkiske regeringsparti, har jeg i dag meddelt partiforeningen, at jeg fra dags dato ikke længere ønsker at være medlem af Socialdemokratiet", skriver Neslihan Diksan i en mail til Furesø Avis. Arkivfoto

Neslihan Diksan melder sig ud af Socialdemokratiet:

"Partiledelsen fremstiller mig som kriminel"

Af
Helene Stolle

Det socialdemokratiske byrådsmedlem og formand for Integrationsrådet, Neslihan Diksan, har meldt sig ud af Socialdemokratiet. Det har hun netop meddelt i en pressemeddelelse her mandag eftermiddag den 11. september.
Udmeldelsen kommer efter det stormvejr, den lokale politiker med tyrkiske rødder har været ude i, siden netavisen Zetland torsdag den 7. september publicerede en artikel, hvori det fremgik, at Neslihan Diksan er medlem af bestyrelsen i Unionen af Europæiske Tyrkiske Demokrater, UETD. En forening, der  sympatiserer med det tyrkiske regeringsparti, AKP med Erdogan i spidsen. 
Læs også: Nyhedsmedie: "Furesøpolitiker lobbyer for Erdogan"
Siden da har Neslihan Diksan skullet give en mundtlig redegørelse overfor den lokale partiforening, hvorefter Neslihan Diksan er blevet stillet over for et ultimatum om at forlade foreningen UETD. Et ultimatum, som Neslihan Diksan beskriver som et "urimeligt hårdt krav" og dermed også årsag til, at hun forlader Socialdemokratiet. 
 
 

"Jeg fremstilles som kriminel"

Ifølge pressemeddelelsen fra Neslihan Diksan undrer hun sig over, at partiledelsen vælger at stille hende et ultimatum ud fra hvad, hun har liket på Facebook, og hun føler sig uretfærdigt behandlet. 
"Socialdemokratiet vælger at give mig et ultimatum om at fratræde UETD-bestyrelsen med henvisning til en påstand om, at foreningen UETD Danmark er en forgrenet arm af regeringspartiet AK Parti i Tyrkiet.  Jeg undrer mig over, at bestyrelsen på baggrund af en artikel i Zetland om, hvad jeg har liket på Facebook, og mit medlemskab i en forening, kan anklage mig for at være anti-demokrat uden at undersøge de forskellige aspekter og fakta", skriver hun og understreger, at hun kun ser et formål med artiklen i Zetland; At spænde ben for hendes politiske arbejde i Furesø. 
Fik du læst: DEBAT: "Har kommunen ikke råd til skolebøger"
"Man har jo med pincet hevet eksempler ud fra diverse handlinger og sat det ind i en 'ond kontekst', hvor man fremstiller det som om, jeg har handlet dybt kriminelt imod danske normer, værdier og regelsæt", siger hun i pressemeddelelsen og lægger ikke skjul på, at hun er forarget over den lokale partiledelses håndtering af sagen - ikke mindst set i lyset af, at hun har siddet i byrådet i 12 år. 
"Jeg er dybt forarget over, at man gennem fordrejede beskyldninger fra en enkel artikel, hvor jeg er omtalt i få passager og et medlemskab i en bestyrelse i en dansk funderet forening, vælger at give mig et så kontroversielt ultimatum, at man ser bort fra mit hårde arbejde over de sidste 12 år i Socialdemokratiet og nærmest slår en streg over mit hårde politiske arbejde uden oprigtig dialog. Efter at have været anklaget og fremstillet som var jeg kriminel og anti-demokrat uden at lytte til min mundtlige redegørelse, sidder jeg kun tilbage med spørgsmålet om hvor socialdemokratisk, Socialdemokratiet egentlig er", lyder det fra Neslihan Diksan, der fortsætter:
"Som følge af partiforeningens forudindtagede tilgang til mit virke i det dansk-tyrkiske foreningsliv og blinde tro på sandhedsværdien i onlineavisen Zetlands påstande om UETD Danmarks relation til det tyrkiske regeringsparti, har jeg i dag meddelt partiforeningen, at jeg fra dags dato ikke længere ønsker at være medlem af Socialdemokratiet".
 

Sådan ser Neslihan Diksan UETD

Ifølge Neslihan Diksan er UETD på ikke forbundet med det tyrkiske regeringsparti AKP. 
I pressemeddelelsen skriver hun følgende: 
"UETD Danmark sympatiserer med ethvert politisk parti og NGO i Tyrkiet, der tjener landets og borgernes interesser og sikkerhed, og er partipolitisk uafhængig. Da regeringspartiet AK Parti i vores opfattelse generelt lever eller forsøger at leve op til dets erklærede mål om at tjene landets borgere og sikkerhed, sympatiserer UETD Danmark som en naturlig følge heraf også med pågældende parti, dog - som nævnt - ikke ubetinget".
"UETD Danmark er ikke forbundet, hverken organisatorisk eller på anden vis, med det tyrkiske regeringsparti AK Parti. UETD Danmark kan samarbejde med ethvert politisk parti og NGO i Tyrkiet og Danmark, hvis målet og hensigten med samarbejdet er sammenfaldende med UETD Danmarks erklærede mål og hensigter. Vi anser det for vigtigt, at vores organisation har kontakt med det til enhver tid siddende regeringsparti i Tyrkiet, og dermed opnår mulighed for at varetage dansk-tyrkernes interesser i Tyrkiet og i Danmark. Jeg vil naturligvis ikke imødekomme et ganske enkelt urimeligt krav om, at jeg er nødt til at trække mig fra UETD, når faktum er at organisationen netop ikke er forbundet med AKP". 
 

Her er partiledelsens krav til Neslihan Diksan - og hendes forklaringer

 Ifølge Neslihan Diksan er det her kravene, den lokale partiledelse har stillet til hende: 

Ad krav nr. 1. "at du har meddelt UETD at du udtræder af foreningen og dens bestyrelse"

Diksans forklaring: "Jeg og bestyrelsen har tilsyneladende to vidt forskellige opfattelser af hvad UETD er for en organisation og hvilket verdenssyn, der ligger til grund for dens arbejde. Jeg har forsøgt at forklare, men må konstatere at bestyrelsen har valgt at betragte UETD som en organisation, der er tilknyttet AKP".

Ad krav nr. 2. "at du har meddelt offentligt på dansk og på tyrkisk at du har trukket dig" 

Neslihan Diksans forklaring: "Da krav nr. 1 ikke vil blive imødekommet, har krav nr. 2 ingen betydning. Jeg vil dog snart udsende en offentlig meddelelse om at jeg har trukket mig - fra Socialdemokratiet"

 Ad krav nr. 3. "at du offentligt (dvs. i pressen eller på din Facebookside) på dansk og på tyrkisk har tilkendegivet at du ikke sympatiserer med den tyrkiske præsident Erdogan og hans parti AKP"

Neslihan Diksans forklaring: Dette er absurd med absurd på. En ting er at UETD fejlagtigt bliver opfattet som AKPs forlængede arm i Danmark og at dette findes i strid med partiets regler. Men hvad ligner det, at et såkaldt demokratisk parti kan tillade sig at kræve af et af sine medlemmer, at hun ikke må have sympati for en bestemt partileder i Tyrkiet og hans parti? Hvor i partiforeningens vedtægter er der hjemmel for den form for kontrolleret meningsfrihed? Gælder den type kontrol med medlemmernes holdninger også sympatisører af PKK, der som bekendt er klassificeret som en terrororganisation i USA og EU?

 Ad krav nr. 4. "at du offentligt undskylder over for den socialdemokratiske partiforening i Furesø at du ikke har oplyst om dit medlemskab af UETD da du stillede op som kandidat til byrådet."

Neslihan Diksans forklaring: "Der er intet at undskylde. Borgmesteren var informeret om min tilknytning til UETD Danmark. 

Publiceret 11 September 2017 14:44