Byrådet godkender ny furesømodel for borgerinddragelse

En ny furesømodel skal give mere borgerinddragelse

Inddragelse af borgerne har længe været en centralt tema på byrådets dagsorden, og nu er der vedtaget en furesømodel, som et nyt byråd efter kommunalvalget skal være med til at give liv. Den nye furesømodel for borgerinddragelse lægger sig i slipstrømmen af, hvad der allerede foregår af borgerinddragelse i Furesø. Blandt andet giver modellen et svar på hvilke forudsætninger, der skal være til stede, når borgere inddrages i udviklingen af kommunen. Det skriver Furesø Kommunen i en pressemeddelelse.

Tidlig inddragelse og rettidig information

Byrådet peger på, at den tidlige inddragelse i en proces er vigtig for at få kvalificeret beslutningsgrundlaget ordentligt. Samtidig er det vigtigt, at der informeres og kommunikeres rettidigt, så borgerne og politikere har et fælles grundlag at drøfte en sag ud fra.
Endeligt er det afgørende, at alle får mulighed for at deltage i borgerinddragelsen, så det ikke kun er de personer, der har nemmest ved at råbe politikerne op, som får deres besyv med.
Modellen beskriver også forslag til, hvordan politikernes egen arbejdsform kan være med til at tilgodese borgerinddragelsen. Desuden giver den et bud på en række konkrete redskaber, som man særligt skal benytte, når borgerne skal inddrages.
Borgmester Ole Bondo Christensen (A) ser den nye furesømodel som et godt supplement til den borgerinddragelse, der allerede finder sted.
“Vi starter jo ikke på bar bund, men har allerede en meget veludviklet tradition for at inddrage vores borgere i de konkrete løsninger. Det er vigtigt, at vi får forventningsafstemt med hinanden, hvad vi særligt bør have fokus på. Det giver modellen nogle bud på. Det repræsentative demokrati er grundlaget for alt, hvad vi foretager os, og her er det vigtigt, at vi løbende ser på, hvordan borgerne kan inddrages, så vores beslutninger bliver truffet på et så veloplyst grundlag som muligt,” fremhæver Ole Bondo Christensen.
Fik du læst: Bondo om Neslihan-sagen: “Hun har valgt side”

Hentet erfaring

Det seneste års tid har politikerne hentet erfaring om borgerinddragelse blandt andet fra to udviklingsudvalg, hvor de sammen med borgerne har udviklet Furesø. Der har også været afholdt en række kaffemøder i foråret, hvor borgerne har givet deres input til furesømodellen.
Viceborgmester Susanne Mortensen (C) har været formand for et af disse udviklingsudvalg og mener, at arbejdet har været med til at give værdifuldt input.
“Som formand for et af disse udvalg med borgere og politikere, har jeg fået bekræftet værdien i en proces, som betyder, at politikere og borgere får en direkte og tidlig dialog om et konkret emne. Et udviklingsudvalg er et af flere bud, men det er vigtigt, at vi forsøger at brede vores palet ud, så vi politikere opnår dialog med borgerne på andre og også gerne mere uformelle måder,” fortæller Susanne Mortensen.
Furesømodellen for borgerinddragelse overdrages til det nye byråd, der blandt andet opfordres til at tage deres arbejdsform op til overvejelse. Samtidig får medarbejderne til opgave at understøtte borgerinddragelsen i de forskellige processer. Dette arbejde starter allerede nu, fortæller kommunaldirektør Christine Brochdorf.
Fik du læst: DEBAT: "Har kommunen ikke råd til skolebøger?"
“Som medarbejdere er vores hovedopgave at have borgernes perspektiv med i alt, hvad vi foretager os, og her er furesømodellen et godt afsæt for, at vi kan styrke dette fokus endnu mere. En god borgerinddragelse starter med, at den enkelte borger føler sig hørt og inddraget,” slutter Christine Brochdorf.

Publiceret 12 September 2017 16:00

SENESTE TV