Mijørådet inviterer til borgermøde:

Sætter fokus på forurening af den gamle flyvestation

På tirsdag den 19. september er der i teatersalen i Farum Kulturhus borgermøde med fokus på grundvandsbehandlingen og ansvaret for forureningerne på Flyvestation Værløse

Emnet for tirsdagens borgermøde arrangeret af Miljørådet er grundvandsbehandlingen og ansvaret for forureningerne på Flyvestation Værløse.
“Vi vil naturligvis gerne oplyse borgerne i Furesø Kommune om en urimelig, livslang regning og et for stort ansvar for ejendomskøberne i Sydlejren på flyvestationen, for Forsvaret vil ikke betale for vedligehold og drift af afværgeforanstatninger for deres egen forurening på området. Det vil kommunen heller ikke, så den overlades til køberne af de kommede 430 ejendomme i Sydlejren”, fortæller Ingvar Frier, der er formand i Miljørådet.
Fik du læst: Reception på søndag: 40 års jubilæum i svømmeklubben
Ifølge Ingvar Frier er der 21 afværgeboringer på flyvestationen i og lige på grænsen til Sydlejren samt fire punpestationer, der skal forhindre forurening af de omkringliggende kildepladser.
“HOFOR henter næsten 1/5 af Københavns drikkevand fra vores område, og specielt to boringer er truet, hvis der skulle ske noget med afværgeboringernes funktion. Alene disse to boringer leverer ca. 3.5 mio m3 drikkevand om året til København. Fra Flyvestationen afpumpes 300.000 m3 vand om året, alene fra største afpumpning 600 m3 om dagen, som ledes ud i Værebro å til Roskilde Fjord – fremtidsudsigt for forureningen ifølge den indgåede statsaftale er ingen ændring i de næste 50-100 år”, fortæller Ingvar Frier, der kalder det for en tikkende bombe under de kommende boliger i Sydlejren.
Læs også: Flyvestationen får fire nye bofællesskaber
“Der skal dannes en 'Grundejerforening Miljø', hvor alle er tvungne medlemmer, som kommer til at stå for al drift og vedligehold, og som skal betale minimum 2 millioner årligt i al fremtid = ca. 3.000,- pr. husstand - altid - ifølge statsaftalen mellem forsvar og Freia A/S. Beløbet er dyrtidsreguleret marts 2013”, fortæller formanden og understreger, at Miljørådet i Furesø Kommune fastholder, at Forsvaret eller en anden stats- eller regional myndighed skal bære ansvaret - både teknisk og økonomisk.
“Alle forsøg på en privatisering af dette store ansvar skal stoppe”, siger han.
Tirsdagens møde begynder klokken 19 og varer frem til 21.30. Det er Walter Brüsch, tidligere leder i Statens Geologiske Undersøgelser med speciale i grundvand og nuværende konsulent i Danmarks Naturfredningsforening, der indleder mødet, hvorefter der er debat.
Ifølge Ingvar Frier deltager både Statens Ejendomsselska Freia A/S, samt repræsentanter fra forvaltningen i Furesø Kommune og de lokale politikere ved mødet.

Publiceret 13 September 2017 11:45

SENESTE TV