Projektet fra Korf Ejendomme indeholder attrtaktive lejligheder, en række specialbutikker og ikke mindst et lille torv, der skal forbinde det hele sammen med Farum Hovedgade og den kommende REMA1000. Illustration fra Korf Ejendomme

Projektet fra Korf Ejendomme indeholder attrtaktive lejligheder, en række specialbutikker og ikke mindst et lille torv, der skal forbinde det hele sammen med Farum Hovedgade og den kommende REMA1000. Illustration fra Korf Ejendomme

Kommunen om byggeprojekt:

“Det skal passe til Farum Hovedgade"

“Mange elementer - både arkitekturen, de trafikale og miljømæssige forhold - skal vurderes og drøftes nærmere”, siger Niels Thygesen, der er by- og kulturdirektør i Furesø Kommune

Af
Helene Stolle

I tirsdagens Furesø Avis fortalte vi om de planer, som Korf Ejendomme har for området ved den tidligere Spar-købmand på Farum Hovedgade. En plan med attraktive lejligeder, en række specialbutikker og et lille torv i forbindelse med en ny REMA 1000.
Kort Ejendomme har tilbage i juni måned præsenteret planerne for Furesø Kommune, og forvaltningen har nu modtaget selve projektforslaget, som nu skal behandles.
Læs også: Den gamle Spar-købmand er endelig solgt: Det skal der ske
“Der er mange elementer – ikke mindst projektets forhold til arkitektur- og byrumsstrategien for Farum Hovedgade, men også de trafikale og miljømæssige forhold - skal vurderes nærmere og drøftes både med ejerne, lokale interessenter og i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget”, fortæller Niels Thygesen, der er by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.
Han understreger samtidig, at det er vigtigt, at den nye bebyggelses bidrager til hovedgadestrækningens karakter af stationsby.
“Den skal spille godt sammen med både de omgivende bevaringsværdige bygninger, med pladsen på hovedgadens højeste punkt og med det igangværende renoveringsprojekt for hovedgaden. Vi skal se på både bygningernes højder, længder og udtryk. Vi skal overveje parkeringsforholdene for biler og cykler og sikre, at 'det bløde gadeliv' kan udfolde sig. Og vi skal se på indpasningen af træer og eventuelle andre grønne elementer”, lyder det fra Niels Thygesen.
Fik du læst: Se billederne: Farverige Furesø blev endnu en gang en stor succes
I den nærmeste fremtid bliver den dialoggruppe, der er blevet nedsat i forbindelse med renoveringen af Farum Hovedgade indkaldt til et møde om planerne for området ved Spar-købmanden.
“Senere vil der blive inviteret til et møde for de, der bor og driver erhverv omkring Frodes Plads”, oplyser Niels Thygesen.

null

Publiceret 20 September 2017 09:17

SENESTE TV