DEBAT:

"Lukningen af Farumgård er et tab for farum-borgere"

John Høybye, Dr. Mundtsvej 7, Farum

Farum har en skøn natur. Denne sommer er den blevet en smule mindre skøn – efter at ejerne af Farumgård har lukket af for offentlig adgang gennem parken. Vi er mange, der gennem årene har nydt at spadsere gennem den smukke naturpark. Det er trist og meget underligt at der skal lukkes af for folket.
Det minder lidt om ejerne af strandvejsvillaer, der med stensætninger og aggressive Adgang Forbudt-skilte gør hvad de kan for at besværliggøre den lovlige og frie adgang langs stranden.
Ejerne af Farumgård forklarer lukningen med, at de er generet af folk, der ikke respekterer at ejendommen er privat og at folk kigger ind gennem deres vinduer. De forklarer endvidere at havemanden er blevet forulempet af bøller. Klart nok: folk skal opføre sig ordentligt og havemænd skal ikke overfaldes.
Men hvis der sker et overfald på fex Faum Hovedgade, lukker man jo ikke gaden af. Man melder det til politiet, og myndighederne overvejer forskellige løsninger, f.eks. videoovervågning
Og netop video-overvågning må da være en oplagt løsning på Farumgårds problemer med vindueskiggere, som nok skal holde sig væk, hvis de risikerer at få deres billede i lokalavisen. Et diskret placeret videokamera skæmmer langt mindre end de mange ”privat”- og ”kondiløb forbudt”-skilte, der nu står langs stien, der løber igennem parken.
Ejerne ved (og har vidst det da de købte stedet), at der er en klausul på offentlig adgang/gennemgang i parken, og at en lukning er ikke noget de kan beslutte på helt på egen hånd.
Ejerne opfordrer selv – i en venligt formuleret skrivelse, der er slået op på indgangsportene – til at myndighederne finder frem til en fornuftig ordning. Og det håber vi alle på.
Sagen er både reel og principiel. Det reelle er, at turmulighederne er reduceret, og det principielle består i en afvejning af i hvor høj grad private, snævre interesser skal overskygge almenets vel.

Publiceret 23 September 2017 10:00